Aktuálne voľné pracovné miesta:

Učiteľ odborných elektrotechnických  predmetov

Upratovačka


Archív voľných pracovných miest:

Učiteľ anglického jazyka

Informátor-vrátnica

Majster odborného výcviku v odbore autotronik

Majster odborného výcviku – dozorkonajúci majster

Ekonóm-Účtovník

Referent ekonomickej agendy

Duálne vzdelávanie
Škola je partnerom národného projektu "Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP".  
"Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu regionálneho rozvoja v rámci  Operačného programu Ľudské zdroje".

 

                         

Projekt - Brána do tvojej profesijnej budúcnosti
Partneri a sponzori

Zmluvní partneri v systéme duálneho vzdelávania

                                    

Ďalší partneri a sponzori