Centrum odborného vzdelávania pre automobilový priemysel

Motto:
Čo počujem, to zabudnem, čo vidím, to si zapamätám, čo skúsim, tomu rozumiem.
Autor: čínsky mudrc Konfucius – 2500 ročný citát.
 

 

Duálne vzdelávanie
Škola je partnerom národného projektu "Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP".  
"Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu regionálneho rozvoja v rámci  Operačného programu Ľudské zdroje".

 

                         

Projekt - Brána do tvojej profesijnej budúcnosti
Partneri a sponzori

Zmluvní partneri v systéme duálneho vzdelávania

                                    

Ďalší partneri a sponzori