Študentský identifikačný preukaz ISIC

Oznamujeme  budúcim  prvákom, ktorí majú vyplatený  preukaz žiaka  ISIC/EURO<26, že si tento môžu prevziať  osobne na študijnom odd. SOŠA v období  od 23.6.do 14.7.2023 od 7.00 do 14.00 hod.  ( V období  prázdnin do 12.00 h.)

Alica Hofírková, štud.odd. SOŠA

 

Návody na predĺženie platnosti preukazu:

Prolongácia

Revalidácia

 

Ďalšie informácie a odkazy

Aktuálne informácie o platbách - https://isic.sk/platbaskoly/

Duplikáty si žiaci objednávajú sami s doručením domov tu: https://moja.dopravnakarta.sk/duplikat

 

 

 

 

 

Duálne vzdelávanie
Škola je partnerom národného projektu "Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP".  
"Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu regionálneho rozvoja v rámci  Operačného programu Ľudské zdroje".

 

                         

Projekt - Brána do tvojej profesijnej budúcnosti
Partneri a sponzori

Zmluvní partneri v systéme duálneho vzdelávania

                                    

Ďalší partneri a sponzori