Termíny konzultácií skrátenej formy štúdia – učebný odbor AUTOOPRAVÁR

 v školskom roku 2021/2022

mesiac/rok

I. ročník - dni v mesiaci

IX/2021

27.9., 29.9.

X/2021

11.10., 13.10.

XI/2021

8.11., 10.11.

XII/2021

6.12., 8.12.

I/2022

17.1., 19.1.

II/2022

14.2., 16.2.

III/2022

28.3., 30.3.

IV/2022

11.4., 13.4.

V/2022

9.5., 11.5.

VI/2022

6.6., 8.6.

Duálne vzdelávanie
Škola je partnerom národného projektu "Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP".  
"Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu regionálneho rozvoja v rámci  Operačného programu Ľudské zdroje".

 

                         

Projekt - Brána do tvojej profesijnej budúcnosti
Partneri a sponzori

Zmluvní partneri v systéme duálneho vzdelávania

                                    

Ďalší partneri a sponzori