Verejné obstarávanie

Prehľad verejného obstarávania na SOŠ automobilovej , Moldavská cesta 2, 041 99 Košice

Plán VO

Pozrite si, klikom na:

 

Súhrnné správy VO

Odkaz na Úrad pre verejné obstarávanie (UVO)

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/suhrnne-spravy/2010

Ďalšie prehľady verejného obstarávania - zverejnené na vucke.sk - kliknite na tento odkaz

Duálne vzdelávanie
Škola je partnerom národného projektu "Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP".  
"Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu regionálneho rozvoja v rámci  Operačného programu Ľudské zdroje".

 

                         

Projekt - Brána do tvojej profesijnej budúcnosti
Partneri a sponzori

Zmluvní partneri v systéme duálneho vzdelávania

                                    

Ďalší partneri a sponzori