Vedúci krúžku                     Názov krúžku                       Miesto

1.            Mgr. Mária Koščová           Hravá slovenčina                  SOŠA KE

2.            Mgr. Gabriela Štullerová     Maturita hrou                        SOŠA KE

3.            Ján Filičko                           AUTO TUNNING                  Jarmočná 6

4.            Mgr. Mária Korečková         Asertívna komunikácia         SOŠA KE

5.            Mgr. Ján Rímsky                 Florbal                                  SOŠA KE

6.            Ing. Jana Kičová                 BOZP                                    SOŠA KE

7.            Ing. Stanislav Ilenin PhD.   Elektrotechnická spôsobilosť SOŠA KE

Duálne vzdelávanie
Škola je partnerom národného projektu "Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP".  
"Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu regionálneho rozvoja v rámci  Operačného programu Ľudské zdroje".

 

                         

Projekt - Brána do tvojej profesijnej budúcnosti
Partneri a sponzori

Zmluvní partneri v systéme duálneho vzdelávania

                                    

Ďalší partneri a sponzori