Výpožičné hodiny v školskej knižnici:

PÁRNY TÝŽDEŇ                      
streda   8.00 - 12.45
štvrtok  8.00 - 12.45

NEPÁRNY TÝŽDEŇ
streda   8.oo - 12.45
štvrtok  8.00 - 12.45

Pre zobrazenie vstupu do školskej knižnice si kliknite na nasledujúci obrázok:


Správca školskej knižnice:

Duálne vzdelávanie
Škola je partnerom národného projektu "Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP".  
"Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu regionálneho rozvoja v rámci  Operačného programu Ľudské zdroje".

 

                         

Projekt - Brána do tvojej profesijnej budúcnosti
Partneri a sponzori

Zmluvní partneri v systéme duálneho vzdelávania

                                    

Ďalší partneri a sponzori