3 ročné učebné odbory:

   

Odbor: 2487 H 01 autoopravár – mechanik

Odbor: 2487 H 02 autoopravár – elektrikár

Odbor: 2487 H 03 autoopravár – karosár

Odbor: 2487 H 04 autoopravár – lakovník

4 ročné študijné odbory:

     

Odbor: 2495 K autotronik

Odbor: 2697 K mechanik elektrotechnik - informačné technológie

Odbor: 2697 K mechanik elektrotechnik - silnoprúdová technika

Odbor: 2684 K bezpečnostné systémy v doprave a priemysle

Nadstavbové štúdium:

Odbor: 2493 L predaj a servis vozidiel

Duálne vzdelávanie
Škola je partnerom národného projektu "Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP".  
"Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu regionálneho rozvoja v rámci  Operačného programu Ľudské zdroje".

 

                         

Projekt - Brána do tvojej profesijnej budúcnosti
Partneri a sponzori

Zmluvní partneri v systéme duálneho vzdelávania

                                    

Ďalší partneri a sponzori