• Mapa stránok
  • E-mail kontakt

SOŠA Košice

AKTUALITY

 „Milé študentky, milí študenti,

 

počas jesenných a zimných mesiacov bude na celom území Slovenska

uskutočnená očkovacia kampaň v stredných školách, ktorú pre vás pod

záštitou Úradu vlády Slovenskej republiky pripravuje organizácia Aliancia

stredoškolákov.

 

Kampaň bude prebiehať prostredníctvom prednášok s odborníkmi a

dobrovoľníkmi. Aj vy môžete byť dobrovoľníkmi a pomôcť tak zachrániť

nejeden život – aktuálne sú najviac potrební „prednášajúci“, t. j.

členovia terénnej sekcie kampane. Viac informácií o kampani i

dobrovoľníctve môžete nájsť na tomto odkaze (odkaz na prihlasovací

formulár pre dobrovoľníkov je v dolnej časti stránky):

https://www.alianciastredoskolakov.sk/studenti-studentom.

 

Ak by ste sa chceli zapojiť link na dobrovoľnícky formulár :

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetQigoNtUelGPEGwihPYMrpg5ZLgCXk-5VNzncRasLihkWgg/viewform

 

V prípade akýchkoľvek otázok neváhajte napísať na

info@alianciastredoskolakov.sk alebo použite četovaciu funkciu na uvedenej

internetovej stránke.

 

Za každú pomocnú ruku srdečne ďakuje,

 

Aliancia stredoškolákov“

Ambasádorská škola Európskeho parlamentu!!!

Naša škola je jednou z desiatich škôl, ktoré získali titul Ambasádorskej školy Európskeho parlamentu.

Cieľom vzdelávacieho programu je šíriť informácie o Európskej únii, európskej parlamentnej demokracii, úlohe EP a európskych hodnotách medzi mladými ľuďmi za pomoci ambasádorov a ambasádoriek na vybraných školách.

Veľmi sa tešíme, že sme súčasťou tohto projektu.

SOŠA

Čítajte viac: https://korzar.sme.sk/c/22759985/desat-skol-z-vychodu-ziskalo-titul-ambasadorskej-skoly-europskeho-parlamentu.html

 

Zbierka Dni nezábudiek!

Sme veľmi radi, že sa žiaci našej školy zapájajú do dobrovoľníckej činnosti. :-) Pri príležitosti Svetového dňa duševného zdravia organizuje Liga za duševné zdravie SR už po osemnásty krát Dni nezábudiek.

 

V dňoch 6. až 8. októbra pribudnú do ulíc dobrovoľníci s „nezábudkovými pokladničkami“.

 

Za dobrovoľný príspevok do pokladničiek môžete získať malý modrý kvietok nezábudky, čím pomôžete realizácii aktivít po celom Slovensku.

Vážení rodičia,

pozývame Vás na rodičovské združenie, ktoré sa pre všetky triedy uskutoční dňa 21. septembra  2021 (utorok) o 16:00 hod. online.

Triedne aktívy budú realizované dištančne prostredníctvom aplikácie Webex.

Link Vám bude zaslaný na edupage.

Rodičovského združenia sa okrem triednych učiteľov zúčastní aj vedenie školy, ktoré Vás oboznámi s dianím na Strednej odbornej škole automobilovej a odpovie Vám na  vaše prípadné otázky.

Tešíme sa na Vás a prosíme Vás o čo najväčšiu účasť.

RNDr. Jana Vargová

riaditeľka školy

 

            


 


 

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti

Oznámenie o  výnimke z karantény

Oznámenie podmienok vstupu do priestorov školy

 


 

OZNAM O ZABEZPEČENÍ VYUČOVANIA V DŇOCH 13. -17.SEPTEMBRA 2021 


Skrátené štúdium


Informácie pre budúcich prvákov ohľadom ISIC kariet


Príhovor predsedu KSK


Stretnutie so zamestnávateľmi


Projekt - Tradičná škola v tempe vedomostnej spoločnosti


Prezenčné vyučovanie - aktuálna informácia k dňu 10.5.2021


Podmienky vstupu do školy - aktualizované 30.4.2021


Poďakovanie za prejavený záujem o štúdium


Dôležitý oznam: Prezenčná výučba žiakov od 12.4.2021


Dôležitý oznam: Prerušenie prezenčného vyučovania končiacich ročníkov


Olympiáda z nemeckého jazyka – okresné kolo 2020/2021


Oznam: Nástup žiakov do školy od 1.3.2021


Kritériá k prijímaniu uchádzačov do 1. ročníka pre školský rok 2021/2022


CHCEŠ BYŤ ÚSPEŠNÝ - ŠTUDUJ S NAMI!


Valentínska kvapka krvi 2021


Školské kolo SOČ - informácia


Dôležitý oznam: od 8.2.2021 pokračujeme v dištančnom vzdelávaní


Oznam: Termíny prázdnin


SVETOVÝ ČISTIACI DEŇ 2020


 

PROJEKT - BRÁNA DO TVOJEJ PROFESIJNEJ BUDÚCNOSTI

Viac informácií o projekte: BRÁNA DO TVOJEJ PROFESIJNEJ BUDÚCNOSTI

DUÁLNE VZDELÁVANIE

Škola je partnerom národného projektu "Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP".  
 "Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu regionálneho rozvoja v rámci  Operačného programu Ľudské zdroje".  
 

Odkaz na riadiaci orgán: www.minedu.sk                             Odkaz na ESF a EFRR: www.esf.gov.sk                            Odkaz na bližšie info: www.dualnysystem.sk

ZMLUVNÍ PARTNERI V SYSTÉME DUÁLNEHO VZDELÁVANIA

    

Kam na strednú


ĎALŠÍ PARTNERI A SPONZORI