• Mapa stránok
  • E-mail kontakt

SOŠA Košice

AKTUALITY

Výsledková listina prijímacích skúšok pre školský rok 2021/2022


Pre uchádzačov o štúdium - Prijímacie skúšky školského roka 2021/2022


Žiak a zákonný zástupca - Vyhlásenie o bezinfekčnosti žiaka - [PDF]

Zamestnanec – Vyhlásenie zamestnanca o bezinfekčnosti - [PDF]

Plnoletý žiak - Vyhlásenie o bezinfekčnosti žiaka - [PDF]


Prezenčné vyučovanie - aktuálna informácia k dňu 10.5.2021


Podmienky vstupu do školy - aktualizované 30.4.2021


Poďakovanie za prejavený záujem o štúdium


Dôležitý oznam: Prezenčná výučba žiakov od 12.4.2021


Dôležitý oznam: Prerušenie prezenčného vyučovania končiacich ročníkov


Olympiáda z nemeckého jazyka – okresné kolo 2020/2021


Oznam: Nástup žiakov do školy od 1.3.2021


Kritériá k prijímaniu uchádzačov do 1. ročníka pre školský rok 2021/2022


CHCEŠ BYŤ ÚSPEŠNÝ - ŠTUDUJ S NAMI!


Valentínska kvapka krvi 2021


Školské kolo SOČ - informácia


Dôležitý oznam: od 8.2.2021 pokračujeme v dištančnom vzdelávaní


Oznam: Termíny prázdnin


SVETOVÝ ČISTIACI DEŇ 2020


SOŠA opatrenia proti riziku rozšírenia koronavírusu COVID 19


Článok - 135. výročie založenia školy


OZNAM: Voľby do Rady školy - rodičia


Článok o dištančnom vzdelávaní na našej škole


Rozhodnutie ministra školstva , vedy, výskumu a športu - mimoriadne prerušenie vyučovania na stredných školách podľa § 32 školského zákona


Termíny konzultácií diaľkovej formy štúdia – popri zamestnaní v školskom roku 2020/2021


Oznam pre rodičov o voľbách do Rady školy


 

PROJEKT - BRÁNA DO TVOJEJ PROFESIJNEJ BUDÚCNOSTI

Viac informácií o projekte: BRÁNA DO TVOJEJ PROFESIJNEJ BUDÚCNOSTI

DUÁLNE VZDELÁVANIE

Škola je partnerom národného projektu "Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP".  
 "Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu regionálneho rozvoja v rámci  Operačného programu Ľudské zdroje".  
 

Odkaz na riadiaci orgán: www.minedu.sk                             Odkaz na ESF a EFRR: www.esf.gov.sk                            Odkaz na bližšie info: www.dualnysystem.sk

ZMLUVNÍ PARTNERI V SYSTÉME DUÁLNEHO VZDELÁVANIA

    

Kam na strednú


ĎALŠÍ PARTNERI A SPONZORI