STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA AUTOMOBILOVÁ | Úvodná stránka
  • Mapa stránok
  • E-mail kontakt

SOŠA Košice

AKTUALITY

Oznámenie:

Okresný úrad Košice-odbor školstva určil našu školu ako miesto konania opravného termínu pre prihlásených žiakov Košického kraja na EČ a PFIČ MS zo slovenského jazyka a literatúry.

Na stiahnutie:

rozdelenie skupín písomných častí na OT MS bez r.č. - september 2018.docx

POZ - MS 2018 -OT SJL písomná časť na zverejnenie.doc


Oznámenie: Od 1.7.2018 je vedením školy poverená RNDr. Jana Vargová


Upozornenie na zmenu MHD v Košiciach. Aktuálny spoj zo železničnej a autobusovej hlavnej stanice Košice do SOŠ automobilovej, Moldavská cesta 2 je autobus č. X6 ! Do 25.8.2018 bude dočasné pozastavenie používania SQR kódov našej školy z dôvodu zmeny technického systému a rozšírenie ponúk!
Výsledková listina 2.kola prijímacieho konania pre školský rok 2018/2019.
Pedagogicko-organizačné zabezpečenie záverečných skúšok v školskom roku 2017/2018!
Oznam: Slávnostné vyraďovanie učňov ZA ŠKOLSKÝ ROK 2017/2018 sa uskutoční v piatok 29.6.2018 o 10.15 hod. v kinosále ŠKOLY!
Exkurzia na vodnej stavbe Ružín.
Deň Belasého motýľa - finančná zbierka.
Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedč ení v školskom roku 2017/2018.

Exkurzia na Strojníckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach.
Výsledková listina prijímacieho I.kola, 4-ročné študijné odbory pre školský rok 2018/2019.
Výsledková listina prijímacieho konania v odbore autoopravár pre školský rok 2018/2019.
Poďakovanie, Deň narcisov 2018.
Najlepší autoopravári na Slovensku sú z Košíc - ohlas z časopisu Korzár, Košice, piatok 11.mája 2018.
Hudobné predstavenie ŠKOLFEST.
Celoslovenské finále súťaže Autoopravár junior 2018 - II.miesto!
Medzinárodná konferencia ENERSOL 2018 v Rakúsku.
Exkurzia v spoločnosti Tatravagónka a.s.Poprad.
Volejbal chlapcov 2018, regionálne základné kolo.
Krajské kolo SOČ, 6.4.2018.
Narcisy2018!
Rozhovor Ing.Petra Vidu, zást. riaditeľa  SOŠAKE, s redaktorom televízie STV2 v relácii Ahoj Slovensko.
Reakcia TV Košice DNES na článok úspechu našich žiakov v súťaži VSD a.s. Košice 2018.
 

DUÁLNE VZDELÁVANIE

Škola je partnerom národného projektu "Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP".
 "Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu regionálneho rozvoja v rámci  Operačného programu Ľudské zdroje".
 

Odkaz na riadiaci orgán: www.minedu.sk                             Odkaz na ESF a EFRR: www.esf.gov.sk

Zmluvní partneri v systéme duálneho vzdelávania

     
     

ĎALŠÍ PARTNERI A SPONZORI