• Mapa stránok
  • E-mail kontakt

SOŠA Košice

 

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA AUTOMOBILOVÁ

        Moldavská cesta 2, 041 99 KOŠICE

Pozývame všetkých záujemcov o štúdium na našej škole, ich rodičov

a výchovných poradcov základných škôl  na

„DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ“

spojeného s individuálnou prehliadkou Centra odborného vzdelávania a prípravy pre automobilový priemysel KSK

ktorý sa uskutoční dňa: a) 11.11.2021 od 10:00 -16:00 hod.

                                      b) 12.11.2021- 19.11.2021 od 8:00- 13:00 hod.

v priestoroch pracoviska praktického vyučovania na Jarmočnej ulici č.6 v Košiciach

 

Program:

Prezentácia učebných a študijných odborov školy a aktivít Centra odborného vzdelávania a prípravy: - brzdová meracia stolica

  • pneuservis- výmena, vyváženie a kontrola pneumatík - geometria kolies automobilu
  • diagnostika závad automobilu- servisná prehliadka
  • oprava karosérie vozidla
  • bezpečnostné systémy v doprave a priemysle
  • mechanik elektrotechnik- silnoprúdová technika a informačné technológie

 

PODMIENKY VSTUPU:

1.  dohodnutý a potvrdený termín a čas návštevy     (email: jozef.keltos@sosake.sk)

2.  režim OTP

 (plne očkovaní, po prekonaní ochorenia COVID, s negatívnym testom-  

PCR, LAMP nie starší ako 72 hod., antigén- nie starší ako 48 hod.) 3. vyplnené tlačivo – Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti návštevníka    (https://www.minedu.sk/skolsky-semafor)

4. prekrytie horných dýchacích ciest a dodržiavanie základných hygienicko-      epidemiologických opatrení proti šíreniu nákazy COVID-19  

Tešíme sa na Vás kolektív SOŠ automobilovej v Košiciach.

AKTUALITY

Študentská kvapka krvi

Oznamujeme, že 27. ročník kampane Študentskej kvapky krvi sa končí 19.

novembra 2021.

Inšpiráciou pre slogan tohtoročnej kampane sa stal úryvok z piesne Zuzany Smatanovej - "Podaj mi ruku, chcem mať kontakt so životom".

Posolstvom je povzbudiť pravidelných darcov aj prvodarcov podaním pomocnej ruky niekomu práve tým, že darujú krv.

Ak poznáte niekoho, kto sa ešte darovať krv neodhodlal, povzbuďte ho.

Podajte mu ruku a choďte darovať krv spolu.

Vzhľadom na danú situáciu sú mobilné odbery krvi v okresoch, ktoré sú zaradené v I., II., a III. stupni ohrozenia zrušené. Krv je možné darovať iba na odberových pracoviskách. Pred darovaním krvi je potrebné sa riadiť aktuálnym usmernením pre darcov krvi, ktoré nájdete v prílohe aj odkaze tu: Darovanie krvi počas pandémie COVID-19 - Korona(redcross.sk)https://redcross.sk/korona/darovanie-krvi-pocas-epidemie-covid-19/?fbclid=IwAR3B8mYtZFcRb7tvlBBVdmU1UewIlozGvzxAYut_V4LobBJ8plBfY3iWX7Q

 

Každá pomoc sa počíta

 

 

ŠTUDENTI ŠTUDENTOM //Aliancia stredoškolákov

Staň sa dobrovoľníkom!

Pomáhaj šíriť osvetu a buď motiváciou iným mladým.

Aliancia stredoškolákov pod záštitou Úradu vlády Slovenskej republiky prichádza s očkovacou kampaňou zameranou na stredné školy. Súčasťou aktivity tejto organizácie je hľadanie dobrovoľníkov (študentov) a ich zapojenie do kampane. Pre viac informácií kliknite na uvedený link.

https://www.alianciastredoskolakov.sk/studenti-studentom.

 

 

Národná linka na pomoc deťom v ohrození - VIAC AKO NI(C)K

„DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ“

Súťaž ZENIT v elektronike – školské kolo 

„Milé študentky, milí študenti,

Ambasádorská škola Európskeho parlamentu!!!

Zbierka Dni nezábudiek!

 

PROJEKT - BRÁNA DO TVOJEJ PROFESIJNEJ BUDÚCNOSTI

Viac informácií o projekte: BRÁNA DO TVOJEJ PROFESIJNEJ BUDÚCNOSTI

DUÁLNE VZDELÁVANIE

Škola je partnerom národného projektu "Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP".  
 "Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu regionálneho rozvoja v rámci  Operačného programu Ľudské zdroje".  
 

Odkaz na riadiaci orgán: www.minedu.sk                             Odkaz na ESF a EFRR: www.esf.gov.sk                            Odkaz na bližšie info: www.dualnysystem.sk

ZMLUVNÍ PARTNERI V SYSTÉME DUÁLNEHO VZDELÁVANIA

    

Kam na strednú


ĎALŠÍ PARTNERI A SPONZORI