• Mapa stránok
  • E-mail kontakt

SOŠA Košice

AKTUALITY

Vážení rodičia,

pozývame Vás na rodičovské združenie, ktoré sa pre všetky triedy uskutoční dňa 21. septembra  2021 (utorok) o 16:00 hod. online.

Triedne aktívy budú realizované dištančne prostredníctvom aplikácie Webex.

Link Vám bude zaslaný na edupage.

Rodičovského združenia sa okrem triednych učiteľov zúčastní aj vedenie školy, ktoré Vás oboznámi s dianím na Strednej odbornej škole automobilovej a odpovie Vám na  vaše prípadné otázky.

Tešíme sa na Vás a prosíme Vás o čo najväčšiu účasť.

RNDr. Jana Vargová

riaditeľka školy

 

            


 Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti

Oznámenie o  výnimke z karantény

Oznámenie podmienok vstupu do priestorov školy 

OZNAM O ZABEZPEČENÍ VYUČOVANIA V DŇOCH 13. -17.SEPTEMBRA 2021 


Skrátené štúdium


Informácie pre budúcich prvákov ohľadom ISIC kariet


Príhovor predsedu KSK


Stretnutie so zamestnávateľmi


Projekt - Tradičná škola v tempe vedomostnej spoločnosti


Prezenčné vyučovanie - aktuálna informácia k dňu 10.5.2021


Podmienky vstupu do školy - aktualizované 30.4.2021


Poďakovanie za prejavený záujem o štúdium


Dôležitý oznam: Prezenčná výučba žiakov od 12.4.2021


Dôležitý oznam: Prerušenie prezenčného vyučovania končiacich ročníkov


Olympiáda z nemeckého jazyka – okresné kolo 2020/2021


Oznam: Nástup žiakov do školy od 1.3.2021


Kritériá k prijímaniu uchádzačov do 1. ročníka pre školský rok 2021/2022


CHCEŠ BYŤ ÚSPEŠNÝ - ŠTUDUJ S NAMI!


Valentínska kvapka krvi 2021


Školské kolo SOČ - informácia


Dôležitý oznam: od 8.2.2021 pokračujeme v dištančnom vzdelávaní


Oznam: Termíny prázdnin


SVETOVÝ ČISTIACI DEŇ 2020


 

PROJEKT - BRÁNA DO TVOJEJ PROFESIJNEJ BUDÚCNOSTI

Viac informácií o projekte: BRÁNA DO TVOJEJ PROFESIJNEJ BUDÚCNOSTI

DUÁLNE VZDELÁVANIE

Škola je partnerom národného projektu "Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP".  
 "Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu regionálneho rozvoja v rámci  Operačného programu Ľudské zdroje".  
 

Odkaz na riadiaci orgán: www.minedu.sk                             Odkaz na ESF a EFRR: www.esf.gov.sk                            Odkaz na bližšie info: www.dualnysystem.sk

ZMLUVNÍ PARTNERI V SYSTÉME DUÁLNEHO VZDELÁVANIA

    

Kam na strednú


ĎALŠÍ PARTNERI A SPONZORI