Informácie o SOČ - na stiahnutie [PDF]

Metodika SOČ - na stiahnutie [PDF]

Manuál na písomnú časť SOČ - na stiahnutie [DOCX]

Súhlas so spracovaním osobných údajov SOČ - na stiahnutie [PDF]

E-prihláška - Návod na vyplnenie - na stiahnutie [PPT]

Duálne vzdelávanie
Škola je partnerom národného projektu "Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP".  
"Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu regionálneho rozvoja v rámci  Operačného programu Ľudské zdroje".

 

                         

Projekt - Brána do tvojej profesijnej budúcnosti
Partneri a sponzori

Zmluvní partneri v systéme duálneho vzdelávania

                                    

Ďalší partneri a sponzori