Spoločnosť U. S. Steel Košice, s.r.o. organizuje absolventskú prax pre absolventov stredných odborných technických škôl a študentov bakalárskeho štúdia s technickým zameraním.

Stiahnite si kompletný propagačný leták, kde nájdete podrobné informácie, klikom na: TU!

ZDROJ: Ing. peter Vida

Duálne vzdelávanie
Škola je partnerom národného projektu "Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP".  
"Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu regionálneho rozvoja v rámci  Operačného programu Ľudské zdroje".

 

                         

Projekt - Brána do tvojej profesijnej budúcnosti
Partneri a sponzori

Zmluvní partneri v systéme duálneho vzdelávania

                                    

Ďalší partneri a sponzori