Súťaž o pohár riaditeľky SOŠ automobilovej v Košiciach


 Miesto konania: SOŠ automobilová, Košice, Jarmočná 6

 Termín: 6.5.2022

 Program súťaže: 
 8:00 – 8:30 príchod, registrácia
 8:30 – 8:45 BOZP
 8:45 – 9:00 zahájenie podujatia, organizačné pokyny
 9:00 – 9:30 1.časť: Poznávacia časť
 9:30 – 10:00 prestávka
 10:00 – 10:15 VYHODNOTENIE 1. časti, organizačné pokyny pre 2.časť
 10:15 – 11:15 2.časť: Praktická časť
 11:15 – 11:45 prestávka
 11:45 – 12:00 VYHODNOTENIE SÚŤAŽE, slávnostné odovzdávanie cien

Teší sa na vás organizačný tím SOŠA.

Duálne vzdelávanie
Škola je partnerom národného projektu "Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP".  
"Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu regionálneho rozvoja v rámci  Operačného programu Ľudské zdroje".

 

                         

Projekt - Brána do tvojej profesijnej budúcnosti
Partneri a sponzori

Zmluvní partneri v systéme duálneho vzdelávania

                                    

Ďalší partneri a sponzori