• Mapa stránok
  • E-mail kontakt

NAVIGÁCIA

AKTUALITY

Pedagogicko-organizačné zabezpečenie MS v šk.roku 2015/2016 - mimoriadne obdobie september šk. roku 2016/2017!

Slávnostné ukončenie školského roku 2015/2016, oceňovanie žiakov a výdaj vysvedčení!
5.ročník grafickej súťaže o putovný pohár SOŠ Ostrovského v Košiciach - postup na vernisáž!
Slávnostné vyraďovanie absolventov učebných odborov za školský rok 2015/2016!

Stretnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Petra Plavčana s riaditeľmi škôl a odborármi v kinosále našej školy!


Duálne vzdelávanie, stretnutie s podnikateľmi!Pozrite si najnovšie informácie o duálnom vzdelávaní na našej škole:

Dni energie na Slovensku - účasť našich žiakov.
Atletika v školskom roku 2015/2016 - výsledky!
Move Week Slovensko 2016 - účasť našich žiakov!
Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení v školskom roku 2015/2016!
European Quadrille Dance Festival- účasť našich žiakov!
Výsledky prijímacieho konania za I.kolo pre šk.rok 2016/2017!
Pozrite si video z našej školy natočené počas teoretického a praktického vyučovania! 
Celoštátna prehliadka SOČ (38.ročník) v školskom roku 2015/2016 - 1.miesto.
Košičania zabojujú na  celosvetovom finále v Lyone - ohlas z časopisu Košice:dnes, 29.4.2016, 
Študent vyrobil elektromobil ako učebnú pomôcku - ohlas z časopisu KORZÁR Košice, 28.4.2016!
Úspech našich žiakov v súťaži H2AC - ohlas z časopisu KORZÁR Košice, 28.apríla 2016!
Celoštátne kolo súťaže AUTOOPRAVÁR JUNIOR 2016 - účasť našich žiakov!
Česko- slovenské finále Bosákovej ceny 2015/2016 - účasť našich žiakov.
Celoslovenská súťaž ENERSOL2016 v školskom roku 2015/2016 - účasť našich žiakov!
Súťaž JuniorInternet 2016 - účasť našich žiakov.

O ŠKOLE

Oproti minulosti sa zmenil charakter odborov. ...
 

Dni otvorených dverí

Informačné dni o možnostiach štúdia pre žiakov 9. ročníkov, výchovných poradcov a rodičov žiakov.

Kontakt: Ing. Miroslav Babják, zástupca riaditeľa, telefón-priama linka: 055/729 88 99, e-mail: babjak@sosake.sk

Informujeme Vás o možnostiach štúdia na našej škole. Všetci ste srdečne vítaní - príďte sa zoznámiť!

Propagačné materiály
Video z našej školy natočené počas teoretického a praktického vyučovania!
Duálne vzdelávanie v praxi - video TV NAŠA, zverejnené 23.3.2016!
Najnovšie video o našej škole natočené v školskom roku 2015/2016! 
Zabezpečte svojim deťom budúcnosť!
Perspektíva pre Vaše deti! - leták. купить постельное белье
Zoznámte sa s novými odbormi, ktoré sa vyučujú od 1. septembra 2015! - leták. 
Ponuka študijných a učebných odborov pre školský rok 2016/2017!

 Tu klikni na rýchle zobrazenie informácií, videa o našej škole, ktoré sú umiestnené v adresári firiem!

 
Termíny dní otvorených dverí
Mesiac/rok Dátum
/Čas: 07.00-17.00 hod./
IX/2016  
X/2016  
XI/2016  
XII/2016  
I/2017  
II/2017  
III/2017  

IV/2017

Informácie pre školský rok 2017/2018!

 

V/2017

 

VI/2017

  

Pri vopred hlásenom hromadnom záujme /triedny kolektív/ aj v inom termíne v čase 7.00-14.30 hod., kontakt: Ing.Miroslav Babják - zást. riaditeľa,  e-mail: babjak@sosake.sk, tel.055/7298899

Počet návštevníkov:

Pocitadlo.sk

Centrum odborného vzdelávania pre automobilový priemysel

WebstránkaKSK sa zobrazí klikom na obrázok!Motto:
Čo počujem, to zabudnem, čo vidím, to si zapamätám, čo skúsim, tomu rozumiem. Autor: čínsky mudrc Konfucius – 2500 ročný citát.

smile

PARTNERI A SPONZORI

Projekt: Učíme moderne a efektívne v súlade sŠkVP.