• Mapa stránok
  • E-mail kontakt

SOŠA Košice

Zelená škola

Kolégium zelenej školy


Prvým metodickým krokom Zelenej školy je vytvorenie kolégia na škole. Kolégium je skupina ľudí zo školy, ktorým záleží na tom, ako bude ich škola vyzerať a ako sa bude správať voči životnému prostrediu.

Kolégium na našej škole tvoria žiaci školy a pedagógovia. Kolégium sa bude stretávať pravidelne, minimálne raz za mesiac.

Členovia kolégia:

1. Ivan Timko - študent

2. Peter Tomka - študent

3. Dominik Šveda - študent

4. Jaroslav Ivanko - študent

5. Rudolf Pľuta - študent

6. Zuzana Černická – učiteľka

7. Mgr. Eva Santa – učiteľka

8. Ing. Nikoleta Puchá, PhD. – koordinátorka Zelenej školy.Kolégium zelenej školy
Začíname v zelenej škole

ĎALŠÍ PARTNERI A SPONZORI