• Mapa stránok
  • E-mail kontakt

SOŠA Košice

Zelená škola

Začíname v zelenej škole


ČO JE TO ZELENÁ ŠKOLA?

Školský rok 2019/2020 – 2020/2021

 

Program sa venuje problematike životného prostredia s dlhodobými praktickými a vzdelávacími aktivitami, ktoré majú dopad na životné prostredie školy a jej okolia. Naši žiaci sa prostredníctvom programu naučia reálne riešiť environmentálne problémy. V tomto školskom roku nám zelená škola ponúka možnosť vybrať si zo siedmych oblasti.

 

Postupne budeme plniť sedem metodických krokov, aby sme mali dobrý pocit že sme niečo spravili pre školu a našu prírodu.

 

Literatúra:

https://www.zelenaskola.sk/Kolégium zelenej školy
Začíname v zelenej škole

ĎALŠÍ PARTNERI A SPONZORI