• Mapa stránok
 • E-mail kontakt

SOŠA Košice

Školská knižnica


Výpožičné hodiny v školskej knižnici:

PÁRNY TÝŽDEŇ                      
streda   8.00 - 12.45
štvrtok  8.00 - 12.45

NEPÁRNY TÝŽDEŇ
streda   8.oo - 12.45
štvrtok  8.00 - 12.45

Pre zobrazenie vstupu do školskej knižnice si kliknite na nasledujúci obrázok:


Správca školskej knižnice:

ĎALŠÍ PARTNERI A SPONZORI