• Mapa stránok
  • E-mail kontakt

SOŠA Košice

SMART QR kód našej školy

Nasledujúca tabuľka obsahuje všetky SQR kódy vygenerované pre našu školu:

 
Pre koho je SQR kód určený Vygenerovaný SQR kód
SQRCODE pre žiakov
SQRCODE pre učiteľov
SQRCODE pre verejnosť

Čo je QR kód?

QR kód alebo QR Code je dvojrozmerný čiarový kód, ktorý vyvinula japonská spoločnosť Denso-Wave v roku 1994 a jeho princíp ponúkla bezplatne verejnosti. Skratka „QR“ pochádza z anglického označenia Quick Response (Rýchla reakcia/odpoveď), keďže kód je navrhnutý s ohľadom na rýchle dekódovanie.
Princíp použitia QR kódu spočíva v tom, že QR kód, ktorý je vytlačený na papieri alebo akomkoľvek predmete, sa zosníma kamerou alebo fotoaparátom (prípadne fotoaparátom v mobile), a softvér dekóduje textovú informáciu obsiahnutú v kóde. QR Kód má v sebe zabudovanú ochranu proti poškodeniu a tak čiastočné znehodnotenie QRkódu nemusí znamenať, že sa kód nebude dať prečítať (QRCode redundacy). V Japonsku sa QR kód stal štandardom (okrem klasických anglických znakov je možné zobraziť aj sadu japonských znakov) a väčšina mobilných telefónov so vstavaným fotoaparátom vie tieto kódy dekódovať. Na Slovensku nie je zvyčajne čítačka QR kódov integrovaná v mobilnom telefóne, ale väčšina operačných systémov ponúka bezplatné aplikácie, ktoré umožňujú čítať QR kód.

Pôvodne sa QR kód (QR code) používal pri označovaní vyrobených súčiastok a neskôr sa rozšíril aj do ostatných oblastí spoločnosti. V súčasnosti sme svedkami nebývalého rozmachu QR kódov vo svete a tieto riešenia sa rýchlo dostávajú aj na Slovensko. QRkódy predstavujú najjednoduchšiu  cestu, ako sprístupniť jednoduchú informáciu širokej verejnosti.

Použitie QR kódov

QR kódy môžu v sebe niesť akúkoľvek informáciu v textovom móde. Texty sa nedajú zobrazovať s diakritikou. Napriek tomu, ustálilo sa niekoľko typických použití QR kódov (hlavne pri použití fotoaparátu mobilného telefónu a príslušného SW:

  • webovú adresu alebo presmerovanie na predurčenú URL (internetovú stránku)
  • e-mailovú adresu
  • kontaktné informácie (formát vCard alebo MECARD)
  • Odoslanie preddefinované SMS správy alebo MMS
  • Začatie hovoru s definovaným telefónnym číslom
  • Uloženie poznámky do mobilného kalendára
  • Načítanie GPS súradníc do GPS navigácie v mobilnom telefóne
  • údaje o udalosti – názov, miesto, čas, trvanie (formát iCalendar)
  • Zobrazenie ľubovoľného zakódovaného textu alebo odkazu

 

Princíp QR kódu

 QR kód sa skladá z bielych a čiernych štvorcových modulov zložených do štvorcovej matice. Veľkosť matice je od 21×21 do 177×177 bodov s nárastom o 4 moduly v každom rozmere.

Kapacita

QR kód môže obsahovať písmená, čísla alebo japonské znaky kandži a je schopný pojať rôzne množstvo informácií podľa obsahu:

Typ obsahu Počet znakov
číslice 7 089
písmená a číslice 4 296
8-bitové dáta 2 953
kandži 1 817

 

    
    
    
   
    


QR kód je otvorený štandard, keďže spoločnosť Denso-Wave zverejnila špecifikáciu a neuplatňuje patentovú ochranu.

QR kódy môžu byť vytvorené od verzie 1 do verzie 40. Každá verzia má inú konfiguráciu modulu alebo počtu modulov. (Modul odkazuje na čierne a biele štvorčeky, ktoré tvoria QR kód.)

"Module Configuration" odkazuje množstvo modulov obsiahnutých vQRkóde, počnúc verziou 1 (21 × 21 modulov) do verzie 40 (177 × 177 modulov). Každé vyššie číslo verzie sa skladá zo 4 prídavných modulov na každej strane. (Postupnosť 21,25,29,33...)

Korekcia chýb

Každá verzia QR kódu má maximálnu prenosovú kapacitu v závislosti od množstva dát, typu dát  a úrovne opravy chýb. Korekcia chýb  QR kódu je  schopnosť obnoviť dáta v prípade, že kód je znečistený alebo poškodený. V závislosti od prevádzkového prostredia existujú štyri úrovne korekcie chýb. Vyššia úroveň opravy chýb QR kódu zlepšuje schopnosť opravy chýb, ale tiež znižuje množstvo dát QR kódu.

Schopnosť QR kódu pri oprave chýb

Úroveň L Approx.7%
Úroveň M cca. 15%
Úroveň Q cca 25%
Úroveň H pribl. 30%

 
  

 


Funkcia korekcie chýb

Funkcia opravy chýb QR kódu je implementovaná pridaním Reed-Solomon algoritmu k pôvodným dátam. Opravy chýb závisí od množstva dát, ktoré majú byť opravené. Napríklad, ak existuje 100 kódové slovo a QR kód musí byť zakódovaný, 50 z nich je potrebné napraviť,  Reed-Solomon vyžaduje dvojnásobné množstvo kódových slov má byť opravený.

V tomto prípade celková kódové slová sú 200, 50 z nich môže byť opravené. To znamená, že opravy chýb miera celkovej kódových slov je 25%. To zodpovedá QR Correction Code úroveň chyby Q.

(*) Reed-Solomon je matematická metóda opravy chýb, ktorá sa používa pre hudobné CD, atď. Táto technológia bola pôvodne vyvinutá ako opatrenie proti šumu komunikácie pre umelé družice a planetárne sondy. Je schopný robiť korekcie na úrovni bajtov, a je vhodný pre koncentrované zhluky chýb.

RNDr. Marián Balažka

ĎALŠÍ PARTNERI A SPONZORI