• Mapa stránok
  • E-mail kontakt

SOŠA Košice

Virtuálna vizualizácia našej školy a pracovísk

Pozrite si virtuálnu vizualizáciu našej  školy a pracovísk:

                - Najprv pohľad z vtáčej perspektívy na SOŠA na Moldavskej ceste č.2 v Košiciach klikom na: Vtačia perspektíva!

                - Kompletná vizualizácia celej školy a jej pracovísk /klikom na obrázky sa zobrazí/!

Zobraziť fotografie Zobraziť interiér

Kvôli lepšej orientácii vo vizualizácii a vyhľadávania učební a miestností SOŠAKE:  Nasledujúce tabuľky obsahujú čísla a názvy učební, miestností v priestoroch SOŠ Moldavská cesta 2, 041 99 Košice a jej pracoviskách: Jarmočná č.6 a Bielocerkevská č.29, ktoré boli vizualizované spoločnosťou BOHEMIA s.r.o. v zastúpení GOOGLE! 

Klikom na číslo učebne. dielne, miestnosti  alebo názov učebne, dielne, miestnosti alebo na obrázok, dielne, miestnosti sa zobrazí jej vizualizácia v novom okne!

1.     SOŠ automobilová, Moldavská cesta 2, 041 99 Košice

a.     Prízemie.

b.     Poschodie.

Číslo učebne, miestnosti

Názov učebne

Obrázok

a.     Prízemie

21A

Učebňa výpočtovej techniky

Učebňa výpočtovej techniky U21A

25A

Učebňa elektrického merania

Učebňa elektrického merania U25A

25B

Softvérová učebňa elektroniky, základov elektroniky, elektrického merania

Softvérová učebňa elektroniky, základov ele.,, el. merania U25B

34A

Učebňa autolakovníkov

Učebňa autolakovníkov U34A

34B

Učebňa autokarosárov

Učebňa autokarosárov U34B

35

Učebňa základov elektrotechniky

Učebňa základov elektroniky

37

Učebňa automechanikov

Učebňa automechanikov U37

51

Aula školy s kapacitou 535 miest

Aula našej školy

80

Telocvičňa

Telocvičňa

81

Fitnes centrum

Fitnes

b.     Poschodie

13

Učebňa dopravnej prevádzky

Učebňa dopravnej prevádzky

15

Učebňa výpočtovej techniky

Učebňa výpočtovej techniky U15

16

Učebňa CISCO a výpočtovej techniky

Učebňa CISCO a výpočtovej techniky

70

Nová učebňa autoelektroniky

Nová učebňa autoelektroniky

73

Klubovňa školy

Klubovňa školy

- Vestibul školy Vestibul školy na Moldavskej

 

2. Pracoviska č.1 a č.2 Bielocerkevskej č.29

            a. Pracovisko č.1.

            b. Pracovisko č.2.

Číslo dielne

Názov dielne

Obrázok

2.     Pracovisko č.1

2.     Pracovisko č.1 – Pavilón č.1 – „Prízemie“

8

Silnoprúdová dielňa č.2

Silnoprúdová dielňa č.2 na Bielocerkevskej

9

Dielňa mechanikov počítačových sietí

Dielňa MPS na Bielocerkevskej

2.     Pracovisko č.1 – Pavilón č.1 – „Poschodie“  
9 Dielňa komerčných pracovníkov v doprave č.1 Dielňa komerčných pracovníkov v doprave č.1 na Bielocerkevskej
10 Dielňa komerčných pracovníkov v doprave č.2 Dielňa komerčných pracovníkov č.2 na Bielocerkevskej

2.     Pracovisko č.1 – Pavilón č.2 – „Poschodie“

5

Silnoprúdová dielňa č.1

Silnoprúdová dielňa č.1 na Bielocerkevskej

2.     Pracovisko č.1 – Pavilón č.4 – „Poschodie“

1

Dielňa informačných technológií č.1

Dielňa informačných technológií č.1

2

Dielňa počítačových sietí č.1

Dielňa počítačových sietí na Bielocerkevskej

3

Dielňa počítačových sietí č.2

Dielňa počítačových sietí č.2 na Bielocerkevskej

2.    Pracovisko č.2

2.     Pracovisko č.2 – Pavilón č.3 – „Prízemie“

18

Strojová mechanická dielňa autoopravárov č.1

Strojová mechanická dielňa autoopravárov č.1 na Bielocerkevskej

2.     Pracovisko č.2 – Pavilón č.3 – „Poschodie“

17

Jedna z piatich dielní prvákov autoopravárov

Jedna z piatich dielní prvákov autoopravárov na Bielocerkevskej

3. Pracoviska č.3 Jarmočnej č.6 

Číslo dielne

Názov dielne

Obrázok

4

Diagnostická dielňa č.1

Diagnostická dielňa č.1 na Jarmočnej

5

Pomocná dielňa - učebňa

Pomocná dielňa - učebňa

6

Diagnostická dielňa č.2

Diagnostická dielňa č.2 na Jarmočnej

10 Automechanická dielňa Automechanická dielňa na Jarmočnej

11

Autoelektronická dielňa

Autoelektronická dielňa na Jarmočnej

13

Priestor skúšobných motorových vozidiel

Priestor motorových vozidiel na Jarmočnej

17

Autoelektrikárska dielňa s pneuservisom

Autoelektrikárska dielňa s pneuservisom na Jarmočnej

33

Autoklampiarska dielňa

Autoklampiarska dielňa na Jarmočnej

BAL

ĎALŠÍ PARTNERI A SPONZORI