Košická župa ako prvá na Slovensku prijala vlastnú vodíkovú stratégiu, ktorá je kľúčovým dokumentom pre využívanie vodíkových technológií.

Dňa 29.4.2022 zavítali na našu školu a predviedli funkčnosť vodíkového automobilu.

 

 

Duálne vzdelávanie
Škola je partnerom národného projektu "Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP".  
"Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu regionálneho rozvoja v rámci  Operačného programu Ľudské zdroje".

 

                         

Projekt - Brána do tvojej profesijnej budúcnosti
Partneri a sponzori

Zmluvní partneri v systéme duálneho vzdelávania

                                    

Ďalší partneri a sponzori