Vážení rodičia,

pozývame Vás na triedne aktívy, ktoré sa pre všetky triedy uskutočnia dňa 12. apríla 2022 (utorok) v čase od 15:30 hod. do 17,00 hod. prezenčnou formou.

Duálne vzdelávanie
Škola je partnerom národného projektu "Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP".  
"Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu regionálneho rozvoja v rámci  Operačného programu Ľudské zdroje".

 

                         

Projekt - Brána do tvojej profesijnej budúcnosti
Partneri a sponzori

Zmluvní partneri v systéme duálneho vzdelávania

                                    

Ďalší partneri a sponzori