Vážení rodičia a priatelia školy

Darujte svoje 2% dane z príjmu, pomôžte nám oceniť aktivity Vašich detí a skvalitniť výchovno-vzdelávací proces.

Za Vašu pomoc Vám vopred ďakujeme.

Podrobnejšie informácie ako postupovať na stiahnutie TU. 

Vyhlásenie na stiahnutie TU. 
Rada rodičov: Ing.Katarína Szabóová

Duálne vzdelávanie
Škola je partnerom národného projektu "Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP".  
"Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu regionálneho rozvoja v rámci  Operačného programu Ľudské zdroje".

 

                         

Projekt - Brána do tvojej profesijnej budúcnosti
Partneri a sponzori

Zmluvní partneri v systéme duálneho vzdelávania

                                    

Ďalší partneri a sponzori