Aj v tomto školskom roku sme boli súčasťou iniciatívy "UPRACME SLOVENSKO". Určite súhlasíte, že krajšie a čistejšie okolie našej školy je aj našou vizitkou. Chceme sa poďakovať všetkým žiakom a pedagógom, ktorí pomáhali skrášliť naše okolie.

ĎAKUJEME  SOŠA

 

   

 

Duálne vzdelávanie
Škola je partnerom národného projektu "Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP".  
"Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu regionálneho rozvoja v rámci  Operačného programu Ľudské zdroje".

 

                         

Projekt - Brána do tvojej profesijnej budúcnosti
Partneri a sponzori

Zmluvní partneri v systéme duálneho vzdelávania

                                    

Ďalší partneri a sponzori