Názov aktivity

Dátum

Vyhlasovateľ

Organizátor

Miesto súťaže 

Počet zúčastnených žiakov školy

Prínos resp. záujem žiakov

Zoznam žiakov

Charitatívna zbierka Ligy proti rakovine – Narcisy 2022

 

28.04.2022

Liga proti rakovine, Ministerstvo  vnútra SR, oblasť pôsobenia - Košice-mesto

10 žiakov  našej školy-za organizáciu zodpovedá Mgr.Voľar Vincent

Jakoubek Filip II.E 2697 K

Kostsánszky Áron II.E 2684 K

Sedlický Kristián II.E 2684 K

Horňák Matúš II.E 2697 K

Zelenák Dominik II.E 2697 K

Fridmanský Patrik III.D 2495 K

Ďurian Ľubomír III.D 2495 K

Takáč Filip III.D 2495 K

Kurilla Lukáš III.D 2495 K

Soľár Lukáš III.D 2495 K

 

Duálne vzdelávanie
Škola je partnerom národného projektu "Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP".  
"Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu regionálneho rozvoja v rámci  Operačného programu Ľudské zdroje".

 

                         

Projekt - Brána do tvojej profesijnej budúcnosti
Partneri a sponzori

Zmluvní partneri v systéme duálneho vzdelávania

                                    

Ďalší partneri a sponzori