Biblická olympiáda 2023

Biblická olympiáda 2022

Názov aktivity

Úroveň

/základné, regionálne, krajské, celoštátne, medzinárodné

kolo

Dátum

Miesto

/postup, vyradenie z ďalšieho kola

Vyhlasovateľ

Organizátor

Miesto súťaže 

Počet

zúčastnených žiakov školy

Prínos resp. záujem žiakov

Zoznam žiakov

Biblická olympiáda 2022,

Okresné kolo – online priebeh – príprava žiakov a organizácia triednych kôl a školského kola – Mgr.Vincent Voľar

 

23.03.202

 3 miesto v rámci okresu Košice IV -do ďalšieho kola družstvo nepostupuje

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Konferencia biskupov Slovenska, 

Diecézny katechetický úrad Košice

 

3 žiaci  našej školy

 

 

Dominik Tutko I.C 2495 K

Marco Elek I.D 2495 K

Martin Haraj I.D 2495 K

 

Duálne vzdelávanie
Škola je partnerom národného projektu "Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP".  
"Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu regionálneho rozvoja v rámci  Operačného programu Ľudské zdroje".

 

                         

Projekt - Brána do tvojej profesijnej budúcnosti
Partneri a sponzori

Zmluvní partneri v systéme duálneho vzdelávania

                                    

Ďalší partneri a sponzori