• Mapa stránok
  • E-mail kontakt

SOŠA Košice

Záverečné skúšky

HARMONOGRAM ZÁVEREČNEJ SKÚŠKY V ŠKOLSKOM ROKU 2018/2019

 

tabuľka - harmonogram

 

Príprava žiakov na záverečnú skúšku (študijné voľno): 12. 6.  až  14. 6. 2019

Slávnostné zahájenie záverečných skúšok: 17. 6. 2019,  8,00 – 8,30  kinosála

Účasť všetkých žiakov a členov komisií je nutná.

Poučenie bezpečnosti pri práci počas záverečných skúšok: 17. 6. 2019,  8,30 – 9,00  kinosála

Písomná časť záverečných skúšok: 17. 6. 2019,  9,00 – 11,00  učebne

Slávnostné odovzdávanie vysvedčení a výučných listov: 27. 6. 2019,  8,00  kinosála

 

Rozpis žiakov na praktickú časť záverečnej skúšky

18.6.2019

 

Praktická časť záverečnej skúšky na zmluvných pracoviskách

P.č.

Čas skúšky

Odbor

Meno

Trieda

Forma štúdia

Miesto praktickej časti ZS

1.      

8:00 – 13:00

2487 H 01

Jaroslav Ivanko

III.A

SDV

AOMV SR Košice, a.s.

2.      

8:00 – 13:00

2487 H 01

Andrej Mušinský

III.A

SDV

AOMV SR Košice, a.s.

3.      

8:00 – 13:00

2487 H 01

Marián Straka

III.A

SDV

AOMV SR Košice, a.s.

4.      

8:00 – 13:00

2487 H 01

Daniel Cziczer

III.A

SDV

Auto - VALAS, s. r. o.

5.      

8:00 – 13:00

2487 H 01

Miroslav Miga

III.A

SDV

Auto Gábriel s. r. o.

6.      

8:00 – 13:00

2487 H 01

Ondrej Halkai

III.A

ŠFV

AUTOSPOL VLASATÝ, s. r. o.

7.      

8:00 – 13:00

2487 H 01

Ján Olach

III.A

SDV

DPMK, a.s.

8.      

8:00 – 13:00

2487 H 01

Marek Petrov

III.A

ŠFV

MOSTARKO s. r. o.

9.      

8:00 – 13:00

2487 H 01

Pavol Gore

III.A

ŠFV

MTM CENTRUM spol. s r. o.

10.   

8:00 – 13:00

2487 H 01

Jozef Horváth

III.A

ŠFV

MTM CENTRUM spol. s r. o.

11.   

8:00 – 13:00

2487 H 01

Matej Uhriňák

III.A

SDV

Tempus-Trans s. r. o.

12.   

8:00 – 15:00

2487 H 04

Martin Benke

III.AE

ŠFV

AOMV SR Košice, a.s.

13.   

8:00 – 15:00

2487 H 02

Ján Hricišák, Mgr.

III.AE

ŠFV

AUTOLUX Košice spol. s r. o.

14.   

8:00 – 15:00

2487 H 02

Marek Balint

III.AE

ŠFV

Camea Car s. r. o., Košice

15.   

8:00 – 13:00

2487 H 01

Milan Bernát

III.AE

ŠFV

Qalt s. r. o.

16.   

8:00 – 13:00

2487 H 01

Dávid Pástor

III.B1

SDV

Auto Gábriel s. r. o. – Audicentrum

17.   

8:00 – 13:00

2487 H 01

Miroslav Kunický

III.B1

ŠFV

MOTOR-CAR, s. r. o.

18.   

8:00 – 13:00

2487 H 01

Martin Stankiewicz

III.B1

ŠFV

MOTOR-CAR, s. r. o.

19.   

8:00 – 13:00

2487 H 01

Samuel Vasil

III.B1

ŠFV

MOTOR-CAR, s. r. o.

20.   

8:00 – 13:00

2487 H 01

Tomáš Gera

III.B1

ŠFV

PETCAR SERVIS s. r. o.

21.   

8:00 – 13:00

2487 H 01

Erik Janočko

III.B1

ŠFV

TODOS s. r. o.

22.   

8:00 – 13:00

2487 H 01

Erik László

III.B1

ŠFV

TODOS s. r. o.

23.   

8:00 – 15:00

2487 H 02

Marek Balint

III.B2

ŠFV

AUTOLUX Košice spol. s r. o.

24.   

8:00 – 15:00

2487 H 02

Adam Dráb

III.B2

SDV

FRANCE-TECH, spol. s r. o.

25.   

8:00 – 15:00

2487 H 02

Daniel Olejár

III.B2

ŠFV

FRANCE-TECH, spol. s r. o.

26.   

8:00 – 15:00

2487 H 02

Lukáš Šomják

III.B2

ŠFV

FRANCE-TECH, spol. s r. o.

27.   

8:00 – 15:00

2487 H 02

Nikolas Peter Kopkáš

III.B2

SDV

Tempus - Car s. r. o.

28.   

8:00 – 15:00

2487 H 02

Matej Horváth

III.B2

SDV

Tempus-Trans s. r. o.

29.   

8:00 – 15:00

2487 H 03

Kovalčík Patrik

III.C1

SDV

Auto Gábriel s. r. o.

30.   

8:00 – 15:00

2487 H 03

Martin Talabaj

III.C1

ŠFV

AUTOLUX Košice spol. s r. o.

31.   

8:00 – 15:00

2487 H 03

Kristián Holub

III.C1

ŠFV

AUTOSPOL VLASATÝ, s. r. o.

32.   

8:00 – 15:00

2487 H 03

Jakub Pancurák

III.C1

ŠFV

AUTOSPOL VLASATÝ, s. r. o.

33.   

8:00 – 15:00

2487 H 03

Daniel Helfen

III.C1

ŠFV

QALT s. r. o.

34.   

8:00 – 15:00

2487 H 03

Samuel Rolík

III.C1

ŠFV

QALT s. r. o.

35.   

8:00 – 15:00

2487 H 03

Alec Leško

III.C1

SDV

Tempus - Car s. r. o.

36.   

8:00 – 15:00

2487 H 04

František Jaršinský

III.C2

SDV

AOMV SR Košice, a.s.

37.   

8:00 – 15:00

2487 H 04

Adrián Gondoľ

III.C2

ŠFV

AUTOLUX Košice spol. s r. o.

38.   

8:00 – 15:00

2487 H 04

Tomáš Pancurák

III.C2

ŠFV

QALT s. r. o.

 

Praktická časť záverečnej skúšky na SOŠ automobilovej, pracovisko Jarmočná 6

P.č.

Čas skúšky

Odbor

Meno

Trieda

Forma štúdia

Miesto praktickej časti ZS

1.      

8:00 – 13:00

2487 H 01

Adam Gašparík

III.A

SDV

SOŠ automobilová, pracovisko Jarmočná

(Žiak vykonával odborný výcvik v Auto - IMPEX s.r.o., Spišská. Nová Ves)

2.      

8:00 – 13:00

2487 H 01

Tomáš Lukáč

III.AE

ŠFV

SOŠ automobilová, pracovisko Jarmočná

(Žiak vykonával odborný výcvik v Servis Car s.r.o., Prešov)

3.      

8:00 – 13:00

2487 H 01

Kristián Moric

III.B1

SDV

SOŠ automobilová, pracovisko Jarmočná

(Žiak vykonával odborný výcvik v Scania Slovakia s.r.o., Ličartovce)

4.      

8:00 – 15:00

2487 H 03

František Peterčák

III.C1

ŠFV

SOŠ automobilová, pracovisko Jarmočná

(Žiak vykonával odborný výcvik v JUKON)

5.      

8:00 – 15:00

2487 H 03

Šimon Takáč

III.C1

ŠFV

SOŠ automobilová, pracovisko Jarmočná

(Žiak vykonával odborný výcvik v JUKON)

6.      

8:00 – 15:00

2487 H 03

Dominik Vengrin

III.C1

ŠFV

SOŠ automobilová, pracovisko Jarmočná

(Žiak vykonával odborný výcvik v Radoslav Seman)

 

 13:15

2487 H 01   

Vyhodnotenie

III.A     III.B1     III.AE  

SOŠ automobilová, pracovisko Jarmočná

 15:15

2487 H 02

Vyhodnotenie

III.B2

III.AE     

SOŠ automobilová, pracovisko Jarmočná

 15:15

2487 H 03

Vyhodnotenie

III.C1    

SOŠ automobilová, pracovisko Jarmočná

 15:15

2487 H 04

Vyhodnotenie

III.C2    III.AE  

SOŠ automobilová, pracovisko Jarmočná

 

 

Legenda:

SDV– systém duálneho vzdelávania

ŠFV – štátna forma vzdelávania

2487 H 01 – autoopravár-mechanik

2487 H 02 – autoopravár-elektrikár

2487 H 03 – autoopravár-karosár

2487 H 04 – autoopravár-lakovní

III.AE – externisti odboru autoopravár

 

Rozpis žiakov na praktickú časť záverečnej skúšky

19.6.2019

 

Praktická časť záverečnej skúšky na zmluvných pracoviskách

P.č.

Čas skúšky

Odbor

Meno

Trieda

Forma štúdia

Miesto praktickej časti ZS

1.      

8:00 – 13:00

2487 H 01

Jozef Jendrušák

III.A

ŠFV

WD SERVIS s. r. o.

2.      

8:00 – 13:00

2487 H 01

Dušan Perháč

III.A

ŠFV

WD SERVIS s. r. o.

3.      

8:00 – 13:00

2487 H 01

Ivan Jacoš

III.AE

ŠFV

Timi servis s. r. o.

4.      

8:00 – 13:00

2487 H 01

Rastislav Timko, Ing.

III.AE

ŠFV

Timi servis s. r. o.

5.      

8:00 – 15:00

2487 H 04

Mikuláš Kačmár

III.C2

ŠFV

SWAM servis s. r. o.

6.      

8:00 – 15:00

2487 H 04

Róbert Prekop

III.C2

ŠFV

SWAM servis s. r. o.

7.      

8:00 – 15:00

2487 H 04

Richard Arvai

III.C2

ŠFV

X WORK s. r. o.

 

 13:15

2487 H 01   

Vyhodnotenie

III.A     III.AE  

SOŠ automobilová, pracovisko Jarmočná

 15:15

2487 H 04

Vyhodnotenie

III.C2      

SOŠ automobilová, pracovisko Jarmočná

 

 

Legenda:

SDV– systém duálneho vzdelávania

ŠFV – štátna forma vzdelávania

2487 H 01 – autoopravár-mechanik

2487 H 02 – autoopravár-elektrikár

2487 H 03 – autoopravár-karosár

2487 H 04 – autoopravár-lakovní

III.AE – externisti odboru autoopravár

 

Rozpis žiakov na ústnu časť záverečnej skúšky

20.6.2019

Učebňa U37

 

p.č.

čas

odbor

Meno

trieda

systém

1.

7:00 – 7:30

02

Dráb Adam

III.B2

SDV

2.

7:15 – 7:45

02

Horváth Matej

III.B2

SDV

3.

7:30 – 8:00

02

Kopkáš Nikolas Peter

III.B2

SDV

4.

7:45 – 8:15

02

Balint Marek

III.B2

 

5.

8:00 – 8:30

02

Olejár Daniel

III.B2

 

6.

8:15 – 8:45

02

Šomjak Lukáš

III.B2

 

 

Do 9:00

02

vyhodnotenie

III.B2

 

 

9:00 – 9:15

 

prestávka

 

 

1.

9:15 – 9:45

02

Balint Marek

III.AE

Externista

2.

9:30 – 10:00

02

Hricišák Ján

III.AE

Externista

 

Do 10:10

02

vyhodnotenie

III.AE

 

 

 

 

 

 

 

1.

10:15 – 10:45

01

Bernát Milan

III.AE

Externista

2.

10:30 – 11:00

01

Jacoš Ivan

III.AE

Externista

3.

10:45 – 11:15

01

Lukáč Tomáš

III.AE

Externista

4.

11:00 – 11:30

01

Timko Rastislav

III.AE

Externista

 

Do 11:45

01

vyhodnotenie

III.AE

 

 

11:45 – 12:30

 

OBED

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

12:30 – 13:00

01

Moric Kristián

III.B1

SDV

2.

12:45 – 13:15

01

Pástor Dávid

III.B1

SDV

3.

13:00 – 13:30

01

Gera Tomáš

III.B1

 

4.

13:15 – 13:45

01

Janočko Erik

III.B1

 

5.

13:30 – 14:00

01

Kunický Miroslav

III.B1

 

6.

13:45 – 14:15

01

László Erik

III.B1

 

7.

14:00 – 14:30

01

Stankiewicz Martin

III.B1

 

8.

14:15 – 14:45

01

Vasil Samuel

III.B1

 

 

Do 15:00

01

vyhodnotenie

III.B1

 

Legenda:

01 – Autoopravár mechanik 2487 H 01

02 – Autoopravár elektrikár 2487 H 02

 

Rozpis žiakov na ústnu časť záverečnej skúšky

20.6.2019

Učebňa U34A

 

p.č.

čas

odbor

Meno

trieda

systém

1.

7:00 – 7:30

04

Benke Martin

III.AE

Externista

 

Do 7:35

04

vyhodnotenie

III.AE

 

1.

7:40 – 8:10

04

Arvai Richard

III.C2

 

2.

7:55 – 8:25

04

Gondoľ Adrián

III.C2

 

3.

8:10 – 8:40

04

Jaršinský František

III.C2

SDV

4.

8:25 – 8:55

04

Kačmár Mikuláš

III.C2

 

5.

8:40 – 9:10

04

Pancurák Tomáš

III.C2

 

6.

8:55 – 9:25

04

Prekop Róbert

III.C2

 

 

Do 9:35

04

vyhodnotenie

III.C2

 

 

9:35 – 10:00

 

prestávka

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

10:00 – 10:30

03

Kovalčík Patrik

III.C1

SDV

2.

10:15 – 10:45

03

Leško Alec

III.C1

SDV

3.

10:30 – 11:00

03

Helfen Daniel

III.C1

 

4.

10:45 – 11:15

03

Holub Kristián

III.C1

 

5.

11:00 – 11:30

03

Pancurák Jakub

III.C1

 

6.

11:15 – 11:45

03

Peterčák František

III.C1

 

7.

11:30 – 12:00

03

Rolík Samuel

III.C1

 

8.

11:45 – 12:15

03

Takáč Šimon

III.C1

 

9.

12:00 – 12:30

03

Talabaj Martin

III.C1

 

10.

12:15 – 12:45

03

Vengrin Dominik

III.C1

 

 

Do 13:00

03

vyhodnotenie

III.C1

 

 

Od 13:00

 

OBED

 

 

 

Legenda:

03 – Autoopravár karosár 2487 H 03

04 – Autoopravár lakovník 2487 H 04

 

Rozpis žiakov na ústnu časť záverečnej skúšky

21.6.2019

Učebňa U37

 

p.č.

čas

odbor

Meno

trieda

systém

1.

7:00 – 7:30

01

Cziczer Daniel

III.A

SDV

2.

7:15 – 7:45

01

Gašparík Adam

III.A

SDV

3.

7:30 – 8:00

01

Ivanko Jaroslav

III.A

SDV

4.

7:45 – 8:15

01

Mušinský Andrej

III.A

SDV

5.

8:00 – 8:30

01

Straka Marián

III.A

SDV

6.

8:15 – 8:45

01

Olach Ján

III.A

SDV

7.

8:30 – 9:00

01

Miga Miroslav

III.A

SDV

8.

8:45 – 9:15

01

Uhriňák Matej

III.A

SDV

 

9:15 – 9:30

 

prestávka

 

 

9.

9:30 – 10:00

01

Gore Pavol

III.A

 

10.

9:45 – 10:15

01

Halkai Ondrej

III.A

 

11.

10:00 – 10:30

01

Horváth Jozef

III.A

 

12.

10:15 – 10:45

01

Jendrušák Jozef

III.A

 

13.

10:30 – 11:00

01

Perháč Dušan

III.A

 

14.

10:45 – 11:15

01

Petrov Marek

III.A

 

 

Do 11:30

01

vyhodnotenie

III.A

 

 

Od 11:30

 

OBED

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda:

01 – Autoopravár mechanik 2487 H 01

ĎALŠÍ PARTNERI A SPONZORI