• Mapa stránok
  • E-mail kontakt

SOŠA Košice

Voľné pracovné miesta


Aktuálne

Voľné pracovné miesto - učiteľ nemeckého jazyka (PDF)

Voľné pracovné miesto - učiteľ odborných elektrotechnických predmetov (PDF)

Voľné pracovné miesto - správca počítačovej siete (PDF)

Voľné pracovné miesto - učiteľ odborných strojárskych predmetov (PDF)

Voľné pracovné miesto - učiteľ telesnej a športovej výchovy (PDF)

Voľné pracovné miesto - upratovačka (PDF)


Neaktuálne

Voľné pracovné miesto - učiteľ telesnej a športovej výchovy (PDF)

Voľné pracovné miesto - majster odborného výcviku pre strojárenstvo (PDF)

Voľné pracovné miesto - referent ekonomickej agendy (PDF)

Voľné pracovné miesto - majster odborného výcviku pre strojárenstvo (PDF)

Voľné pracovné miesto - učiteľ slovenského jazyka a literatúry (PDF)

Voľné pracovné miesto - učiteľ telesnej a športovej výchovy (PDF)

Voľné pracovné miesto - majster odborného výcviku pre autoelektroniku (PDF)

Voľné pracovné miesto - učiteľ odborných elektrotechnických predmetov (PDF)

Voľné pracovné miesto - učiteľ odborných strojárskych predmetov (PDF)

Voľné pracovné miesto - učiteľ anglického jazyka(PDF)

Voľné pracovné miesto - školský psychológ(PDF)

Voľné pracovné miesto - učiteľ elektotechnických predmetov (PDF)

Voľné pracovné miesto - učiteľ anglického jazyka (PDF)

Voľné pracovné miesto - školský psychológ (PDF) - neaktuálne

Voľné pracovné miesto - učiteľ elektotechnických predmetov (PDF) - neaktuálne

Voľné pracovné miesto - učiteľ anglického jazyka (PDF) - neaktuálne

Pre viac informácií kliknite tento odkaz (PDF) - neaktuálne

ĎALŠÍ PARTNERI A SPONZORI