• Mapa stránok
  • E-mail kontakt

SOŠA Košice

Kontakt

SPOJOVATEĽKA / VRÁTNICA: TELEFÓNNE ČÍSLO: 055/6765700-01

KONTAKTY NA VEDENIE ŠKOLY

Meno a priezvisko Funkcia E-mail Tel.číslo
  riaditeľ   055/67 657 00 - 01, kl.51;
RNDr. Jana Vargová

zástupkyňa pre teoretické vyučovanie,

všeobecnovzdelávacie predmety

vargova@sosake.sk 055/67 657 00, kl.51
Ing. Jozef Keltoš

zástupca pre teoretické vyučovanie,

odborné predmety

keltos@sosake.sk 055/67 657 00, kl.54
Ing. Peter Vida zástupca pre praktické vyučovanie prax@sosake.sk 055/67 657 00, kl.52; mobil: 0911 884 008
Administratíva  
Bc. Emília Spišiaková vedúca technicko-ekonomických činností spisiakova@sosake.sk 055/67 657 00, kl.49
Viola Némethová

samostatný odborný referent

sekretariátu riaditeľa

sekretariat@sosake.sk 055/6 784 694, kl.50
Alica Hofírková

samostatný odborný referent personálneho

a študijného oddelenia

studijne@sosake.sk 055/6 765 700; kl.48


NÁJDETE NÁS!

 SOŠ automobilová,        Moldavská cesta č.2,                041 99 Košice

 - riaditeľstvo školy, teoretické vyučovanie

GPS súradnice:  

        zemepIsná širka 48.705022

        zemepisná dĺžka 21.245191

 SOŠ automobilová,      Jarmočná č. 6, Košice

 - zámočnícke a klampiarske dielne

GPS súradnice:  

        zemepisná širka 48.709415

        zemepisná dĺžka 21.268203

 SOŠ automobilová,  Bielocerkevská č. 29, Košice

 - elektronické dielne.

GPS súradnice:  

        zemepísna širka 48.730968

        zemepísna dĺžka 21.281007


 

 

RNDr. Marián Balažka

ĎALŠÍ PARTNERI A SPONZORI