• Mapa stránok
  • E-mail kontakt

SOŠA Košice

Kontakt

SPOJOVATEĽKA / VRÁTNICA: TELEFÓNNE ČÍSLO: 055/6765700-01

KONTAKTY NA VEDENIE ŠKOLY

Meno a priezvisko Funkcia E-mail Tel.číslo
RNDr. Jana Vargová riaditeľka školy riaditelka(zavinac)sosake.sk 055/67 657 00, kl.51
Ing. Jozef Keltoš

zástupca riaditeľky školy pre pedagogickú činnosť

sekcia pre odborné a duálne vzdelávanie

jozef.keltos(zavinac)sosake.sk

055/67 657 00, kl.54

0911 884 008

Ing. Silvia Kravcová

zástupca riaditeľky pre pedagogickú činnosť

sekcia pre teoretickú výchovu a vzdelávanie

silvia.kravcova(zavinac)sosake.sk

055/67 657 00, kl.54

0902 720 591

Administratíva
Bc. Emília Spišiaková

vedúca technicko-ekonomických činností

emilia.spisiakova(zavinac)sosake.sk 055/67 657 00, kl.49
Viola Némethová

samostatný odborný referent sekretariátu riaditeľa

sekretariat(zavinac)sosake.sk 055/67 657 00,  kl.50
Alica Hofírková

samostatný odborný referent personálneho a študijného oddelenia

studijne(zavinac)sosake.sk 055/6 765 700; kl.48

 

 

Stredná odborná škola automobilová

Moldavská cesta 2

Košice 04199

IČO: 17078407

DIČ: 2021189027

 

NÁJDETE NÁS!

 SOŠ automobilová,        Moldavská cesta č.2,                041 99 Košice

 - riaditeľstvo školy, teoretické vyučovanie

GPS súradnice:  

        zemepIsná širka 48.705022

        zemepisná dĺžka 21.245191

 SOŠ automobilová,      Jarmočná č. 6, Košice

 - zámočnícke a klampiarske dielne

GPS súradnice:  

        zemepisná širka 48.709415

        zemepisná dĺžka 21.268203

 SOŠ automobilová,  Bielocerkevská č. 29, Košice

 - elektronické dielne.

GPS súradnice:  

        zemepísna širka 48.730968

        zemepísna dĺžka 21.281007


 

ĎALŠÍ PARTNERI A SPONZORI