• Mapa stránok
  • E-mail kontakt

SOŠA Košice

 

DUÁLNE VZDELÁVANIE

Škola je partnerom národného projektu "Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP".
 "Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu regionálneho rozvoja v rámci  Operačného programu Ľudské zdroje".
 

Odkaz na riadiaci orgán: www.minedu.sk                             Odkaz na ESF a EFRR: www.esf.gov.sk                            Odkaz na bližšie info: www.dualnysystem.sk

Zmluvní partneri v systéme duálneho vzdelávania

     
     

ĎALŠÍ PARTNERI A SPONZORI