• Mapa stránok
  • E-mail kontakt

SOŠA Košice

Teoretické vyučovanie

Časový rozpis vyučovania – teoretické vyučovanie

Vyučovacia hodina Hodina určená pre:
DŠ – denné štúdium
ŠPZ – štúdium popri zamestnaní
Čas
od – do
/hod.min/
Vyučovacia hodina Hodina určená pre:
DŠ – denné štúdium
ŠPZ – štúdium popri zamestnaní
Vyučovacia hodina
0.hod.
7.10–7.55 7.hod. 13.35–14.20
1.hod. 8.00–8.45 8.hod. ŠPZ 14.30–15.15
2.hod. 8.55–9.40 9.hod. ŠPZ 15.20–16.05
3.hod. 9.50–10.35 10.hod. ŠPZ 16.10–16.55
4.hod. 10.55–11.40 11.hod. ŠPZ 17.05–17.50
5.hod. 11.45–12.30 12.hod. ŠPZ 17.55–18.40
6.hod. 12.40–13.25 13.hod. ŠPZ 18.45–19.30

 
          Časový rozpis vyučovania – odborný výcvik

Hodina / prestávka / príchod na pracovisko

Čas /hod.minúty/

Hodina/ prestávka / príchod na pracovisko

Čas/hod.minúty/

príchod na pracovisko 6.50 – 7.00 prestávka 11.00 – 11.10
1. hodina 7.00 – 9.00 3. hodina 11.10 – 12.45
prestávka 9.00 – 9.30 4. hodina 12.45 – 13.00
2. hodina 9.30 – 11.00
 

 

 

 Časový rozpis všeobecne pre III. a IV. ročníky /Poznámka: náplň pre žiakov OV v cudzích podmienkach./:

Hodina / prestávka / príchod na pracovisko

Čas /hod.minúty/

Hodina/ prestávka / príchod na pracovisko

Čas/hod.minúty/

príchod na pracovisko 6.50 – 7.00 prestávka 12.00 – 12.30
1. hodina 7.00 – 9.00 3. hodina 12.30 – 13.45
prestávka 9.00 – 9.15 4. hodina 13.45 – 14.00
2. hodina 9.15 – 12.00
 

Jednotlivé ročníky a skupiny sa riadia denným režimom učebného dňa pre danú dielňu, skupinu a pracovisko.

ĎALŠÍ PARTNERI A SPONZORI