• Mapa stránok
  • E-mail kontakt

SOŠA Košice

Rada rodičov

 Oznam Rady rodičov pri SOŠA

Oznamujeme rodičom, ktorí ešte doteraz nezaplatili poplatok RZ 20.-€, že tak môžu urobiť poštovou poukážkou typu RI alebo platbou cez Internetbanking.

Údaje:

Adresát:SRRZ – RZ pri SOŠA, Moldavská cesta 2, 041 99 Košice

Banka:Slovenská sporiteľňa, a. s.

IBAN:  SK71 0900 0000 0004 4620 0568

Číslo účtu:0446200568

Kód banky: 0900

Konštantný symbol:  0308

Do správy pre adresáta je potrebné uviesť meno žiaka a triedu, ktorú navštevuje.

VÝBOR  RADY RODIČOV  (RR)

Rodičovská rada školy /školský výbor rodičovského združenia/ je iniciatívnym orgánom rodičov žiakov školy. Schádza sa pravidelne raz za dva mesiace, resp. schôdze rodičovského združenia sa uskutočňujú v termínoch dohodnutých predsedom rodičovskej rady. Ich začiatok je stanovený na poobedňajšie hodiny, ktoré vyhovujú zamestnaným rodičom. Na výpomoc vedeniu školy pri spolupráci s Radou rodičov riaditeľ školy určuje z radov pedagógov koordinátora spolupráce s touto radou. V tomto období je touto koordinátorkou Ing. Katarína Szabóová. Program rokovania Rady rodičov navrhuje, rokovania zvoláva a prijaté uznesenia kontroluje predseda Rady rodičov s koordinátorom spolupráce s Radou rodičov.


 Výbor Rady Rodičov v šk. roku 2018/2019 je tvorený týmito členmi:

predseda:

Ing. Adriana Bérešová

hospodárka:

Ing. Nikoleta Puchá, PhD

koordinátorka:

        Ing. Katarína Szabóová         

 

Zoznam členov Rady rodičov  pri SOŠ automobilovej v školskom roku 2018/2019:

 

trieda

Triedny učiteľ

Triedny dôverník

I.A

Ing. Tomášová

 

I.AN

Mgr. Korečková

Ing. Adriana Bérešová

I.B

Ing. Petríková

 

I.C

Mgr. Hrabkovská

p. Hlavatá

I.D

Ing. Szabóová

 

I.E

Ing. Nikházyová

 

II.A

Ing. Soltiszová

p. Eva Remeňáková

II.AN

Ing. Bobík

p. Andrej Tóth

II.B

Ing. Pintérová

 

II.C

Mgr. Černická

p. Rastislav Vrábeľ

II.D

Mgr. Filčáková

Mgr. Denisa Kvetková

II.E

Mgr. Santa

Ing. Tatiana Komjatyová

III.A

Mgr. Sokáčová

 

III.B

Ing. Kanát

 

III.C

Ing. Tomášová

p. Adriana Takáčová

III.D

Ing. Pintérová

p. Peter Zsebik

III.E

Mgr. Voľar

p. Slávka Kavečanská

III.F

Mgr. Tóthová

p. Andrea Semanová

III.G

Ing. Kičová

p. Milan Sýkora

IV.D

PaedDr. Némethová

p. Monika Matušková

IV.E

Mgr. Koščová

p. Alena Szczureková

IV.F

Ing. Kravcová

p. Maroš Kollarčík

IV.G

Mgr. Trnková

p. Katarína Mroková

V ďalších triedach neboli zvolení triedny dôverníci.

Dôležité dokumenty:

Koordinátorka  RR: Ing. Katarína Szabóová

BAL

ĎALŠÍ PARTNERI A SPONZORI