• Mapa stránok
  • E-mail kontakt

SOŠA Košice

Pedagogický zbor


Učitelia


Titul, meno a priezvisko, titul  Triednictvo Funkcia E-mail Tel.číslo

Mgr. Zuzana Černická

 

vedúca predmetovej komisie matematiky, fyziky a informatiky

zuzana.cernicka(zavinac)sosake.sk 055/676 5700, kl.28

Mgr. Daniela  Filčáková

 

 

daniela.filcakova(zavinac)sosake.sk 055/676 5700, kl.28
Ing. Henrich Herc     henrich.herc(zavinac)sosake.sk 055/676 5700, kl.70

Mgr. Lívia Hrabkovská

 

koordinátorka ŽŠR

livia.hrabkovska(zavinac)sosake.sk 055/676 5700, kl.17

Mgr. Peter Juraško

 

učiteľ autoškoly GRENDEL s.r.o.

   

Ing. Milan Kanát

 

 

kanat(zavinac)sosake.sk 055/676 5700, kl.24

Ing. Jana Kičová

 

Vedúca PK elektrotechnických predmetov a informačných technológií

jana.kicova(zavinac)sosake.sk 055/676 5700, kl.22

Mgr. Mária Korečková

 

vedúca predmetovej komisie, koordinátorka prevencie a enviromentu, koordinátorka spolupráce s ÚS SČK

maria.koreckova(zavinac)sosake.sk 055/676 5700, kl.77

Mgr. Mária Koščová

 

koordinátorka čitateľskej gramotnosti

správkyňa školskej knižnice

maria.koscova(zavinac)sosake.sk 055/676 5700, kl.43

Mgr. Jana Kossuthová

 

 

jana.kossuthova(zavinac)sosake.sk 055/676 5700, kl.19

Mgr. Jana Nigutová 

 

 

jana.niguthova(zavinac)sosake.sk 055/676 5700, kl.62

Ing. Katarína Pintérová

 

 

katarina.pinterova(zavinac)sosake.sk 055/676 5700, kl.36

Mgr. Ing. Nikoleta Puchá, PhD.

 

koordinátorka finančnej gramotnosti

manažérka projektov

nikoleta.pucha(zavinac)sosake.sk 055/676 5700, kl.13

Mgr.Ján Rímsky

 

 

jan.rímsky(zavinac)sosake.sk 055/676 5700, kl.69

Mgr. Eva Santa

 

vedúca predmetovej komisie cudzích jazykov

eva.santa(zavinac)sosake.sk 055/676 5700, kl.64

Ing. Zuzana Soltiszová

 

vedúca  odbornej  predmet. komisie strojárskych predmetov autotechnológií,

koordinátorka SOČ, Autoopravár JUNIOR 

zuzana.soltiszova(zavinac)sosake.sk 055/676 5700, kl.36

Ing. Katarína Szabóová

 

koordinátor spolupráce s Radou rodičov, predseda Rady školy

katarina.szaboova(zavinac)sosake.sk 055/676 5700, kl.22

Ing. Mária Tomášová

 

 

maria.tomasova(zavinac)sosake.sk 055/676 5700, kl.36

Mgr. Silvia Trnková

 

výchovná poradkyňa, kariérna poradkyňa  kronika školy

silvia.trnkova(zavinac)sosake.sk 055/676 5700, kl.71

Mgr. Vincent Voľar

 

humanitárne  akcie

vincent.volar(zavinac)sosake.sk 055/676 5700, kl.66

Ing. Jaroslav Voloch

 

 

voloch(zavinac)sosake.sk 055/676 5700, kl.70
 

Podrobnejšie aktuálne informácie nájdete, kliknite na nasledujúci link: Učitelia a majstri!


Majstri


Titul, meno a priezvisko, titul Funkcia E-mail Tel.číslo

Vladimír Bernát

koordinátor spolupráce s externým technikom BOZP a PO, koordinátor elektrotechnickej  spôsobilosti žiakov     

bernat(zavinac)sosake.sk  

Ján Filičko

 

filicko(zavinac)sosake.sk  

 

 

   

František Hegedüš

 

frantisek.hegedus(zavinac)sosake.sk  

 

 

   

Ing. Milan Javornický

 

javornicky(zavinac)sosake.sk  

Jozef Lenárd

 

lenard(zavinac)sosake.sk  

Ján Molnár

 

molnar(zavinac)sosake.sk 055/6233887

Jozef  Nagy

 

nagy(zavinac)sosake.sk 055/6765700 kl.52

Mgr. Peter Novák

 

peter.novak(zavinac)sosake.sk 055/6710115

Arnold Rizman

 

rizman(zavinac)sosake.sk  

Ing. Rozália Tkáčová Romanová

 

tkacova(zavinac)sosake.sk  

Vladimír Vaško

 

vasko(zavinac)sosake.sk  

Mgr. Marta Vichová

 

vichova(zavinac)sosake.sk  

Ing. Jaroslav Voloch

hlavný majster odborného výcviku

voloch(zavinac)sosake.sk  
 

Podrobnejšie a aktuálnejšie informácie, klikni na link: Učitelia a majstri!

Podľa organizačného poriadku školy sú všetci hlavní majstri a majstri prerozdelení do jednotlivých odborných podkomisií, ktorých činnosť koordinujú vedúci odborných predmetových komisií a vedúci učitelia odborných podkomisií.

ĎALŠÍ PARTNERI A SPONZORI