• Mapa stránok
  • E-mail kontakt

SOŠA Košice

Pedagogický zbor


Učitelia


Titul, meno a priezvisko, titul  Triednictvo Funkcia E-mail Tel.číslo

Mgr. Zuzana Černická

 

vedúca predmetovej komisie matematiky, fyziky a informatiky

zuzana.cernicka(zavinac)sosake.sk 055/676 5700, kl.28

Mgr. Daniela  Filčáková

 

 

daniela.filcakova(zavinac)sosake.sk 055/676 5700, kl.28
Ing. Henrich Herc     henrich.herc(zavinac)sosake.sk 055/676 5700, kl.70

Mgr. Lívia Hrabkovská

 

koordinátorka ŽŠR

livia.hrabkovska(zavinac)sosake.sk 055/676 5700, kl.17

Mgr. Peter Juraško

 

učiteľ autoškoly GRENDEL s.r.o.

   

Ing. Milan Kanát

 

 

kanat(zavinac)sosake.sk 055/676 5700, kl.24

Ing. Jana Kičová

 

Vedúca PK elektrotechnických predmetov a informačných technológií

jana.kicova(zavinac)sosake.sk 055/676 5700, kl.22

Mgr. Mária Korečková

 

vedúca predmetovej komisie, koordinátorka prevencie a enviromentu, koordinátorka spolupráce s ÚS SČK

maria.koreckova(zavinac)sosake.sk 055/676 5700, kl.77

Mgr. Mária Koščová

 

koordinátorka čitateľskej gramotnosti

správkyňa školskej knižnice

maria.koscova(zavinac)sosake.sk 055/676 5700, kl.43

Mgr. Jana Kossuthová

 

 

jana.kossuthova(zavinac)sosake.sk 055/676 5700, kl.19

Mgr. Jana Nigutová 

 

 

jana.niguthova(zavinac)sosake.sk 055/676 5700, kl.62

Ing. Katarína Pintérová

 

 

katarina.pinterova(zavinac)sosake.sk 055/676 5700, kl.36

Mgr. Ing. Nikoleta Puchá, PhD.

 

koordinátorka finančnej gramotnosti

manažérka projektov

nikoleta.pucha(zavinac)sosake.sk 055/676 5700, kl.13

Mgr.Ján Rímsky

 

 

jan.rímsky(zavinac)sosake.sk 055/676 5700, kl.69

Mgr. Eva Santa

 

vedúca predmetovej komisie cudzích jazykov

eva.santa(zavinac)sosake.sk 055/676 5700, kl.64

Ing. Zuzana Soltiszová

 

vedúca  odbornej  predmet. komisie strojárskych predmetov autotechnológií,

koordinátorka SOČ, Autoopravár JUNIOR 

zuzana.soltiszova(zavinac)sosake.sk 055/676 5700, kl.36

Ing. Katarína Szabóová

 

koordinátor spolupráce s Radou rodičov, predseda Rady školy

katarina.szaboova(zavinac)sosake.sk 055/676 5700, kl.22

Ing. Mária Tomášová

 

 

maria.tomasova(zavinac)sosake.sk 055/676 5700, kl.36

Mgr. Silvia Trnková

 

výchovná poradkyňa, kariérna poradkyňa  kronika školy

silvia.trnkova(zavinac)sosake.sk 055/676 5700, kl.71

Mgr. Vincent Voľar

 

humanitárne  akcie

vincent.volar(zavinac)sosake.sk 055/676 5700, kl.66

Ing. Jaroslav Voloch

 

 

voloch(zavinac)sosake.sk 055/676 5700, kl.70
 

Podrobnejšie aktuálne informácie nájdete, kliknite na nasledujúci link: Učitelia a majstri!


Majstri


Titul, meno a priezvisko, titul Funkcia E-mail Tel.číslo

Vladimír Bernát

koordinátor spolupráce s externým technikom BOZP a PO, koordinátor elektrotechnickej  spôsobilosti žiakov     

bernat(zavinac)sosake.sk  

Ján Filičko

 

filicko(zavinac)sosake.sk  

Peter Onder 

 

peter.onder@sosake.sk  

František Hegedüš

 

frantisek.hegedus(zavinac)sosake.sk  

Pavol Adaška 

 

pavol.adaska@sosake.sk  

Ing. Milan Javornický

 

javornicky(zavinac)sosake.sk  

Jozef Lenárd

 

lenard(zavinac)sosake.sk  

Ján Molnár

 

molnar(zavinac)sosake.sk  

Jozef  Nagy

 

nagy(zavinac)sosake.sk  

Mgr. Peter Novák

 

peter.novak(zavinac)sosake.sk  

Arnold Rizman

vedúci pracoviska Jarmočná č.6

rizman(zavinac)sosake.sk  

Ing. Rozália Tkáčová Romanová

 

tkacova(zavinac)sosake.sk  

Vladimír Vaško

 

vasko(zavinac)sosake.sk  

Mgr. Marta Vichová

vedúca pracoviska Bielocerkevská č.29

vichova(zavinac)sosake.sk  

Ing. Jaroslav Voloch

hlavný majster odborného výcviku

voloch(zavinac)sosake.sk  
 

Podrobnejšie a aktuálnejšie informácie, klikni na link: Učitelia a majstri!

Podľa organizačného poriadku školy sú všetci hlavní majstri a majstri prerozdelení do jednotlivých odborných podkomisií, ktorých činnosť koordinujú vedúci odborných predmetových komisií a vedúci učitelia odborných podkomisií.

ĎALŠÍ PARTNERI A SPONZORI