• Mapa stránok
 • E-mail kontakt

SOŠA Košice

Odbory

3 ročné odbory:

4 ročné odbory:

Nadstavbové štúdium:

 • Strojárstvo
 • Predaj a servis vozidiel  - V školskom roku 2012/2013 bol otvorený nový dvojročný experimentálny nadstavbový odbor /s maturitou/ pre autoopravárov:
  so špecializáciou v druhom ročníku:
                                                                      - predajca motorových vozidiel
                                                                      - servisný poradca /prijímací technik/
                                                                      - logistik

Nadstavbové štúdium popri zamestnaní:

 • Strojárstvo
 • Predaj a servis vozidiel  V školskom roku 2012/2013 bol otvorený nový dvojročný experimentálny nadstavbový odbor /s maturitou/ pre autoopravárov:
  so špecializáciou v druhom ročníku:
                                                                      - predajca motorových vozidiel
                                                                      - servisný poradca /prijímací technik/
                                                                      - logistik

ĎALŠÍ PARTNERI A SPONZORI