• Mapa stránok
  • E-mail kontakt

SOŠA Košice

IHRA je súťaž jednotlivcov a tímov v programovaní počítačových hier pre žiakov, študentov a počítačových nadšencov. Súťaž  vyhlasuje a organizuje Ústav informatiky na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach.

Vytvorili ste už niekedy vlastnú počítačovú hru? Detskú, stolovú, športovú, didaktickú alebo úplne inú? Alebo ste nad tým uvažovali?
S nami ju môžete prezentovať a rozšíriť medzi ďalších nadšencov a vyhrať niektorú z cien.

Do súťaže sa môže zapájať jednotlivec alebo tím v nasledujúcich 4 kategóriách:

  • Z: základné školy
  • S: stredné školy
  • U: študenti PF UPJŠ
  • O: všetci ostatní

Súťaž prebieha v 4 fázach:

  • registrácia jednotlivcov, resp. súťažných tímov,
  • tvorba súťažnej počítačovej hry podľa určených pravidiel,
  • odoslanie hry a jej popisu,
  • vyhodnotenie súťaže a odmeňovanie najlepších autorov.

ĎALŠÍ PARTNERI A SPONZORI