• Mapa stránok
  • E-mail kontakt

SOŠA Košice

THP a POP zamestnanci

 

Technicko hospodárski pracovníci

Titul. meno a priezvisko, titul Funkcia E-mail Tel. číslo

Viola Némethová

samostatný odborný referent sekretariátu riaditeľa

viola.nemethova(zavinac)sosake.sk 055/6784694, kl.50

Alica Hofírková

samostatný odborný referent personálneho a študijného oddelenia

alica.hofirkova(zavinac)sosake.sk 055/6765700 kl.48

Mgr. Nátália Bánesová

školská psychologička

natalia.banesova(zavinac)sosake.sk 055/6765700 kl.71

Bc. Emília Spišiaková

vedúca technicko - ekonomických činností

emilia.spisiakova(zavinac)sosake.sk 055/6765700 kl.49

Silvia Slaná

samostatný odborný referent miezd

silvia.slana(zavinac)sosake.sk 055/6765700 kl.47

Zuzana Gašková

samostatný odborný referent

zuzana.gaskova(zavinac)sosake.sk 055/6765700 kl.38

Ján Rigas

vedúci úseku dopravy a technických služieb, správca budov

jan.rigas(zavinac)sosake.sk

055/6765700 kl.52

mobil:0911884004

 

Pomocný personál

 

Titul. meno a priezvisko, titul Funkcia E-mail Tel. číslo

Ladislav Vereš

údržbár

   

Oľga Semanová

Informátorka

 

055/6765700 kl.55

mobil:0904405419

Zuzana Cholujová

informátorka

 

055/6765700 kl.55

mobil:0902640600

Helena Forgáčová

upratovačka

   

Marta Bužová

upratovačka

   

Jozefína Verešová

upratovačka

   

Marcela Stanková

upratovačka

   

Kristína Sémanová

upratovačka

   

Eva Winterová

upratovačka

   

ĎALŠÍ PARTNERI A SPONZORI