• Mapa stránok
  • E-mail kontakt

SOŠA Košice

THP zamestnanci

Titul. meno a priezvisko, titul Funkcia E-mail Tel.. číslo

Viola Némethová

samostatný odborný referent sekretariátu riaditeľa

sekretariat@sosake.sk 055/6784694, kl.50

Alica Hofírková

samostatný odborný referent personálneho a študijného oddelenia

studijne@sosake.sk 055/6765700 kl.48

Mgr.Lenka Mikulová

školská psychologička

mikulova@sosake.sk 055/6765700 kl.71

Bc. Emília Spišiaková

vedúca technicko - ekonomických činností

spisiakova@sosake.sk 055/6765700 kl.49

Mgr. Katarína Maheľová

samostatný odborný referent miezd

mzdy@sosake.sk 055/6765700 kl.47

Alena Zvadová

samostatný odborný referent

zvadova@sosake.sk 055/6765700 kl.30

Monika Šimoňáková

samostatný odborný referent

pokladna@sosake.sk

simonakova@sosake.sk

055/6765700 kl.33

Zuzana Gašková

samostatný odborný referent

gaskova@sosake.sk 055/6765700 kl.38

Jaroslav Šolc

správca počítačových sietí

admin@sosake.sk 055/6765700 kl.15

Ján Rigas

vedúci POP

rigas@sosake.sk

055/6765700 kl.18

mobil:0911884004

Ladislav Vereš

údržbár

   

Oľga Semanová

Informátorka

 

055/6765700 kl.55

mobil:0904405419

Zuzana Cholujová

informátorka

 

055/6765700 kl.55

mobil:0902640600

Helena Forgáčová

upratovačka

   

Eva Winterová

upratovačka

   

Ingrid Bimbová

upratovačka

   

Jozefína Verešová

upratovačka

   

Marcela Stanková

upratovačka

   

Kristína Semanová

upratovačka

   

Marta Bužová

upratovačka

   

ĎALŠÍ PARTNERI A SPONZORI