• Mapa stránok
  • E-mail kontakt

SOŠA Košice

Spolupráca s vysokými školami

Spolupráca SOŠA s Technickou univerzitou v Košiciach:

-          Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie

-          Strojnícka fakulta Katedra technológií a materiálov

-          Katedra automobilovej výroby

-          Fakulta elektrotechniky a informatiky, Laboratórium automobilovej elektrotechniky

 

Spolupráca SOŠA s vyššie uvedenými fakultami v nasledovných oblastiach:

-          Dni otvorených dverí

-          Odborné prednášky

-          Experimentálne cvičenia

-          Merania pomocou autoservisných technológií na reálnych automobiloch v COVaP pri SOŠA

ĎALŠÍ PARTNERI A SPONZORI