• Mapa stránok
 • E-mail kontakt

SOŠA Košice

Informacie pre žiakov

OZNAMY: 

Maturanti: možnosti štúdia na vysokých školách!

PortalVs.sk - Nevieš na akú školu si dať prihlášku ?

Odborné predmety

  Počítačové siete

Elektrické merania

 1. Protokol – predná strana
 2. Meranie odporu porovnávaním napätia
 3. Meranie odporu porovnávaním prúdu
 4. Meranie jednosmerného napätia
 5. Meranie jednosmerného prúdu
 6. Regulácia striedavého napätia
 7. Regulácia striedavého prúdu
 8. Meranie odporu V-A metódou

 Číslicové meracie prístroje

 1. Číslicové meracie prístroje
 2. Chyby číslicových meracích prístrojov

Všeobecnovzdelávacie predmety

ĎALŠÍ PARTNERI A SPONZORI