• Mapa stránok
  • E-mail kontakt

SOŠA Košice

Tradičná škola v tempe vedomostnej spoločnosti

Pedagogické kluby

Školský rok 2021/2022

Školský rok 2020/2021 

Písomný výstup pedagogického klubu - Klub odborných zručností - elektro - [PDF]

Písomný výstup pedagogického klubu - Klub matematiky a práca s informáciami - [PDF]

Písomný výstup pedagogického klubu - Klub odborných zručností - strojársky - [PDF]

Písomný výstup pedagogického klubu - Klub finančnej gramotnosti - [PDF]

Písomný výstup pedagogického klubu - Klub čitateľskej gramotnosti - [PDF]

Jún 2021 - Klub čitateľskej gramotnosti - [PDF]

Jún 2021 - Klub finančnej gramotnosti - [PDF]

Jún 2021 - Klub čitateľskej gramotnosti - [PDF]

Jún 2021 - Klub odborných zručnosti - elektro - [PDF]

Jún 2021 - Klub odborných zručnosti - elektro - [PDF]

Jún 2021 - Klub odborných zručností - strojársky - [PDF]

Jún 2021 - Klub odborných zručností - strojársky - [PDF]

Jún 2021 - Klub finančnej gramotnosti - [PDF]

Jún 2021 - Klub matematiky a práce s informáciami - [PDF]

Jún 2021 - Klub matematiky a práce s informáciami - [PDF]

Jún 2021 - Klub odborných zručností - elektro - [PDF]

Máj 2021 - Klub odborných zručností - elektro - [PDF]

Máj 2021- Klub odborných zručností - strojársky - [PDF]

Máj 2021- Klub odborných zručností - strojársky - [PDF]

Máj 2021 - Klub odborných zručností - elektro - [PDF]

Máj 2021 - Klub finančnej gramotnosti - [PDF]

Máj 2021 - Klub finančnej gramotnosti - [PDF]

Máj 2021 - Klub čitateľskej gramotnosti - [PDF]

Máj 2021 - Klub čitateľskej gramotnosti - [PDF]

Máj 2021 - Klub matematiky a práce s informáciami - [PDF]

Máj 2021 - Klub matematiky a práce s informáciami - [PDF]

Písomný výstup pedagogického klubu - Klub matematiky a práce s informáciami - [PDF]

Písomný výstup pedagogického klubu - Klub odborných zručností - strojársky - [PDF]

Písomný výstup pedagogického klubu - Klub finančnej gramotnosti - [PDF]

Písomný výstup pedagogického klubu - Klub čitateľskej gramotnosti - [PDF]

Písomný výstup pedagogického klubu - Klub odborných zručností - elektro - [PDF]

December 2020 - Klub matematiky a práce s informáciami - [PDF]

December 2020 - Klub odborných zručností - strojársky - [PDF]

December 2020 - Klub finančnej gramotnosti - [PDF]

December 2020 - Klub čitateľskej gramotnosti - [PDF]

December 2020 - Klub odborných zručností - elektro - [PDF]

November 2020 - Klub matematiky a práce s informáciami - [PDF]

November 2020 - Klub odborných zručností - strojársky - [PDF]

November 2020 - Klub finančnej gramotnosti - [PDF]

November 2020 - Klub čitateľskej gramotnosti - [PDF]

November 2020 - Klub odborných zručností - elektro - [PDF]

Október 2020 - Klub matematiky a práce s informáciami - [PDF]

Október 2020 - Klub odborných zručností - strojársky - [PDF]

Október 2020 - Klub finančnej gramotnosti - [PDF]

Október 2020 - Klub čitateľskej gramotnosti - [PDF]

Október 2020 - Klub odborných zručností - elektro - [PDF]

September 2020 - Klub matematiky a práce s informáciami - [PDF]

September 2020 - Klub odborných zručností - strojársky - [PDF]

September 2020 - Klub finančnej gramotnosti - [PDF]

September 2020 - Klub čitateľskej gramotnosti - [PDF]

September 2020 - Klub odborných zručností - elektro - [PDF]

ĎALŠÍ PARTNERI A SPONZORI