• Mapa stránok
  • E-mail kontakt

SOŠA Košice

Olympiáda NJ

Olympiáda z nemeckého jazyka – školské kolo 2019/2020


Školské kolo olympiády z nemeckého jazyka v kategórii 2D zorganizovala, pripravila, zrealizovala a vyhodnotila PaedDr. Ivona Némethová podľa metodických pokynov pre organizáciu olympiády z nemeckého jazyka. Školské kolo sa uskutočnilo 14.11.2019 v čase od 8:00-12:00 v učebni číslo 19. Žiaci vypracovávali pripravené úlohy, ktoré boli zamerané na rozvoj lexiky a gramatiky nemeckého jazyka, na čítanie s porozumením a opis obrázku. Všetci 27 súťažiaci prejavili veľmi dobré vedomosti z NEJ a schopnosti orientovať sa aj v nemecky napísanom texte. Okrem žiakov, ktorí sa aktívne učia nemecký jazyk na SOŠA, sa súťaže zúčastnil aj žiak, ktorý sa učí anglický jazyk. Atmosféra počas školského kola bola veľmi priateľská a pozitívna.

 

Vyhodnotenie:

1. miesto Patrik Fecko IV.G

2. miesto Dominik Tkáč IV.G

3. miesto Karina Kocsiková III.B

 

Postup na okresné kolo Patrik Fecko a Dominik Tkáč IV.G


ĎALŠÍ PARTNERI A SPONZORI