• Mapa stránok
  • E-mail kontakt

SOŠA Košice

Olympiáda NJ

Olympiáda z nemeckého jazyka – školské kolo 2018/2019


Olympiáda z nemeckého jazyka – školské kolo – zoznam žiakov

Dátum: 22.11.2018

Čas: 8:00 - 11:00

Organizátor: PaedDr. Ivona Némethová

 

V školskom roku 2018/2019 sa konalo školské kolo olympiády z nemeckého jazyka 22.  novembra 2018 v čase od 8:00 hod. do 11:00 hod. v odbornej učebni nemeckého jazyka. Olympiády sa zúčastnili žiaci školy, ktorí sa učia nemecký jazyk, ale aj žiak, ktorí sa ako prvý cudzí jazyka učí anglický jazyk.

 

Súťažilo sa v kategórii 2D, ktorú tvoria žiaci stredných odborných škôl bez vekového určenia.

 

Školské kolo olympiády z nemeckého jazyka pozostávalo z troch častí: 1. čítanie s porozumením, 2. gramaticko-lexikálny test s doplňovaním a 3. opis obrázku.

 

V časti čítanie s porozumením žiaci riešili úlohy typu „správne“, „nesprávne“. V tejto časti mohli súťažiaci získať maximálne 10 bodov. Druhú časť tvoril lexikálno-gramatický test, v ktorom mohli žiaci získať najviac  30 bodov. Posledná tretia časť bola zameraná na opis obrázku.

 

Do okresného kola postupujú podľa nových pravidiel prví dvaja žiaci: Roland Fischer – IV.D a Michal Veles - III.G. Obvodné kolo olympiády nemeckého jazyka sa uskutoční v januári 2019. Školské kolo olympiády z nemeckého jazyka  pripravila (testy, oprava testov, vyhodnotenie, fotografická dokumentácia), zrealizovala a vyhodnotila  PaedDr. Ivona Némethová

 

V Košiciach 25.11.2018                                                          PaedDr. Ivona Némethová


ĎALŠÍ PARTNERI A SPONZORI