• Mapa stránok
  • E-mail kontakt

SOŠA Košice

Olympiáda NJ

Okresné a krajské kolo olympiády z nemeckého jazyka v školskom roku 2017/2018.


 Okresné kolo olympiády z nemeckého jazyka - PaedDr. Ivona Némethová

Dňa 18. 1.2018 sa žiačka našej školy – Nela Široczká IV.D zúčastnila okresného kola olympiády z nemeckého jazyka, ktorej organizátorom bola Obchodná akadémia, Polárna 1 v Košiciach.

Naša žiačka sa umiestnila na 1. mieste v kategórii 2D v okrese Košice IV a  zároveň postupuje na krajské kolo olympiády z nemeckého jazyka, ktoré sa uskutočnilo 13.2.2018.

Diplom za 1. miesto na okresnom kole olympiády z nemeckého jazyka v tomto školskom roku našej žiačky 4. D triedy Nely Široczkej:

Naša žiačka postúpila na krajské kolo, ktoré sa uskutočnilo 13.2.2018 na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach. Na krajskom kole olympiády z nemeckého jazyka sa Nela Široczká umiestnila na 3. mieste.

Názov aktivity

Dátum

Meno žiaka

trieda

Vyhlasovateľ súťaže,

Organizátor

Krajské/oblastné.

Kolo

Celošt.

Kolo

Medzin. účasť

Okresné kolo olympiády z nemeckého jazyka okres Košice IV

18.1.2018

Nela Široczká, IV.D - 1.miesto -

 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže

Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice

postup na krajské kolo

 

 

 

Krajské kolo olympiády z nemeckého jazyka - PaedDr. Ivona Némethová

Dňa 13.2.2018 sa žiačka našej školy – Nela Široczká IV.D zúčastnila krajského kola olympiády z nemeckého jazyka, ktorej organizátorom bolo Gymnázium Opatovská cesta  v Košiciach. Naša žiačka sa umiestnila na 3. mieste v kategórii 2D v Košickom kraji. Keďže do celoštátneho kola postupuje len víťaz z 1. miesta, naša žiačka na celoštátne kolo nepostupuje. 

ZDROJ:  PaedDr. Ivona Némethová

RNDr. Marián Balažka


ĎALŠÍ PARTNERI A SPONZORI