• Mapa stránok
  • E-mail kontakt

SOŠA Košice

Olympiáda NJ

Olympiáda z nemeckého jazyka 2017/2018 - školské kolo.


V školskom roku 2017/2018 sa konalo školské kolo olympiády z nemeckého jazyka 22.  novembra 2017 v čase od 10:00 hod. do 11:45 hod. v odbornej učebni nemeckého jazyka. Olympiády sa zúčastnili žiaci školy, ktorí sa učia nemecký jazyk. Súťažilo sa v kategórii 2D, ktorú tvoria žiaci stredných odborných škôl bez vekového určenia. Školské kolo olympiády z nemeckého jazyka pozostávalo z troch častí: 1. čítanie s porozumením, 2. gramaticko-lexikálny test s doplňovaním a 3. opis obrázku. V časti čítanie s porozumením žiaci riešili úlohy typu „správne“, „nesprávne“. V tejto časti mohli súťažiaci získať maximálne 10 bodov. Druhú časť tvoril lexikálno-gramatický test, v ktorom mohli žiaci získať najviac  30 bodov. Posledná tretia časť bola zameraná na opis obrázku.

Do okresného kola postupujú podľa nových pravidiel prví dvaja žiaci: Roland Fischer – III.D a Nela Široczká - IV.E. Obvodné kolo olympiády nemeckého jazyka sa uskutoční 18.1.2018.

Výsledky jednotlivých súťažiacich:

P.č.

Meno a priezvisko

Trieda

Test

Čítanie s porozumením

Opis obrázku

Body spolu

1

Roland Fischer

III.D

27

8

9

44

2

Nela Široczká

IV.E

22

8

9

39

4

Samuel Wielgos

II.E

25

8

2

35

6

Michal Veles

II.F

23

8

3

34

5

Patrik Fecko

II.F

10

8

2

20

7

Karin Kocsiková

I.B

5

6

4

15

9

Ronald Horváth

I.B

8

5

2

15

3

Roman Tomič

II.E

6

6

2

14

8

Adam Čitbaj

I.B

6

5

2

13

Vyhodnotenie: 1. miesto – Roland Fischer – III.D, 2. miesto – Nela Široczká - IV.E, 3. miesto – Samuel Wielgos – II.E

Olympiádu pripravila, zrealizovala a vyhodnotila PaedDr. Ivona Némethová

Pozrite si fotogalériu z akcie:

BAL


ĎALŠÍ PARTNERI A SPONZORI