• Mapa stránok
  • E-mail kontakt

SOŠA Košice

Olympiáda NJ

Olympiáda z nemeckého jazyka v školskom roku 2016/2017.


 Olympiáda z nemeckého jazyka 2016/2017 - školské kolo

V školskom roku 2016/2017 sa konalo školské kolo olympiády z nemeckého jazyka 7.  decembra 2016 v čase od 9:30 hod. do 12:30 hod. v odbornej učebni nemeckého jazyka. Olympiády sa zúčastnili žiaci školy, ktorí sa učia nemecký jazyk.

Súťažilo sa v kategórii 2D, ktorú tvoria žiaci stredných odborných škôl bez vekového určenia. Školské kolo olympiády z nemeckého jazyka pozostávalo z troch častí: 1. počúvanie s porozumením, 2. čítanie s porozumením, 3. gramaticko-lexikálny test s doplňovaním.

Žiaci si v prvej časti vypočuli originálne nemecké texty, ku ktorým riešili úlohy podľa zadania, týkajúce sa porozumeniu obsahu počutého textu. Najvyšší počet bodov, ktorí mohli dosiahnuť bol 6. V časti čítanie s porozumením žiaci riešili úlohy typu „zoraďovanie častí textu“. V tejto časti mohli súťažiaci získať maximálne 10 bodov. Posledná tretia časť bola zameraná na gramaticko-lexikálny test, súťažiaci mohli získať maximálne 30 bodov.

Do okresného kola postupujú podľa nových pravidiel prvý dvaja žiaci: František Laco - IV.E a Roland Fischer - II.D

Výsledky jednotlivých súťažiacich:

Meno a priezvisko

Počúvanie s porozumením

Čítanie s porozumením

Test

Spolu

Samuel Parušev - III.E

2

0

7

9

Roland Oros - IV.E

4

2

4

10

Lukáš Takáč - IV.E

3

1

5

9

Šimon Silla - IV.E

3

2

8

13

Jakub Puhalla - II.AN

1

3

8

12

Ján Meško - II.AN

2

3

7

12

Tomáš Tormaši - IV.G

2

6

7

15

Tomáš Balog - IV. F

4

1

7

12

Daniel Borovský - II.D

3

2

9

14

Tomáš Haško - II.D

1

0

9

10

Jaroslav Baran - II.D

4

6

3

13

František Laco - IV.F

4

10

26

40

Roland Fischer - II.D

4

7

26

37

 

Vyhodnotenie: 1. miesto - František Laco - IV.F, 2. miesto - Roland Fischer - II.D, 3. miesto - Tomáš Tormaši - IV.G. 

Tabuľka č. 1:

Názov aktivity

Dátum

Miesto

Vyhlasovateľ

Organizátor

Počet

zúčastnených žiakov školy

Prínos resp. záujem žiakov

Olympiáda z nemeckého jazyka

 

Školské kolo

 

 

 

 

 

7.12.2016

SOŠA Košice

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže

13 žiaci školy

 

Samuel Parušev - III.E - 2697 K

Roland Oros - IV.E - 3759 K

Lukáš Takáč - IV.E - 3759 K

Šimon Silla - IV.E - 3759 K

Jakub Puhalla - II.AN - 2493 L

Ján Meško - II.AN - 2493 L

Tomáš Tormaši - IV.G - 2697 K

Tomáš Balog - IV. F - 2697 K

Daniel Borovský - II.D - 2495 K

Tomáš Haško - II.D - 2495 K

Jaroslav Baran - II.D - 2495 K

František Laco - IV.F - 2697 K

Roland Fischer - II.D - 2495 K

podpora talentovaných žiakov SOŠA Košice

 

2 žiaci postup na Okresné kolo

 

 

Tabuľka č. 2:

 

Názov aktivity

Dátum

Meno žiaka

trieda

Vyhlasovateľ súťaže,

Organizátor

Krajské/oblastné.

Kolo

Celošt.

Kolo

Medzin. účasť

Olympiáda z nemeckého jazyka

 

Školské kolo

7.12.2016

Samuel Parušev - III.E - 2697 K

Roland Oros - IV.E - 3759 K

Lukáš Takáč - IV.E - 3759 K

Šimon Silla - IV.E - 3759 K

Jakub Puhalla - II.AN - 2493 L

Ján Meško - II.AN - 2493 L

Tomáš Tormaši - IV.G - 2697 K

Tomáš Balog - IV. F - 2697 K

Daniel Borovský - II.D - 2495 K

Tomáš Haško - II.D - 2495 K

Jaroslav Baran - II.D - 2495 K

František Laco - IV.F - 2697 K

Roland Fischer - II.D - 2495 K

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže

 

 

 

 

Olympiádu pripravila a zrealizovala PaedDr. Ivona Némethová.

Pozrite si fotogalériu z akcie:

BAL


ĎALŠÍ PARTNERI A SPONZORI