• Mapa stránok
  • E-mail kontakt

SOŠA Košice

Olympiáda NJ

Olympiáda z nemeckého jazyka v školskom roku 2015/2016.


Vyhodnotenie olympiády z nemeckého jazyka v školskom roku 2015/2016 

V školskom roku 2015/2016 sa konalo školské kolo olympiády z nemeckého jazyka. 10.  decembra 2015 v čase od 9:00 hod. do 11:45 hod. v odbornej učebni nemeckého jazyka. Olympiády sa zúčastnili žiaci školy, ktorí sa učia nemecký jazyk.

Súťažilo sa v kategórii 2D, ktorú tvoria žiaci Stredných odborných škôl bez vekového určenia.

Školské kolo olympiády z nemeckého jazyka pozostávalo z troch častí: 1. počúvanie s porozumením, 2. čítanie s porozumením, 3. test s doplňovaním.

Žiaci si v prvej časti vypočuli originálne nemecké texty, ku ktorým riešili úlohy podľa zadania, týkajúce sa porozumeniu obsahu počutého textu. Najvyšší počet bodov, ktorí mohli dosiahnuť bol 7. V časti čítanie s porozumením žiaci riešili úlohy typu „správne – nesprávne“ . V tejto časti mohli súťažiaci získať maximálne 10 bodov. Posledná tretia časť bola zameraná na gramaticko-lexikálny test, súťažiaci mohli získať maximálne 30 bodov.

Výsledky jednotlivých súťažiacich:

Meno

Gramatika

Čítanie

s porozumením

Počúvanie

s porozumením

Spolu

Nela Široczká – II.D

22

10

5

37

Alexandra Rikková – I.B

16

8

3

27

Roland Fischer – I.D

25

8

5

38

Tomáš Haško – I.D

7

7

2

16

Daniel Borovský – I.D

8

7

3

18

Matúš Filický – I.D

10

5

1

16

František Laco – III.G

25

10

6

41

Martin Kredatus – IV.D

6

6

1

13

Branislav Záleta – IV.D

11

5

2

18

František Gerega – IV.D

8

6

1

15

Tomáš Guza – III.G

10

6

1

17

David Ogurčák – IV.F

5

3

1

9

Dušan Goliaš – IV.F

6

3

1

10

Všetci súťažiaci preukázali veľmi dobré vedomosti z nemeckého jazyka.

Vyhodnotenie: 1. miesto: František Laco – III.G, 2. miesto: Roland Fischer – I.D, 3. miesto: Nela Široczká – II.D.

Olympiádu pripravila a previedla PaedDr. Ivona Némethová

Pozrite si fotogalériu z akcie:

BAL


ĎALŠÍ PARTNERI A SPONZORI