• Mapa stránok
  • E-mail kontakt

SOŠA Košice

Olympiáda NJ

Olympiáda z nemeckého jazyka v školskom roku 2014/2015.


 Vyhodnotenie školského kola olympiády z nemeckého jazyka

      V školskom roku 2014/2015 sa konalo školské kolo olympiády z nemeckého jazyka 2. decembra 2014 v čase od 9:00 hod. do 11:00 hod. v odbornej učebni nemeckého jazyka. Olympiády sa zúčastnili žiaci školy, ktorí sa učia nemecký jazyk. Súťažilo sa v kategórii 2D, ktorú tvoria žiaci Stredných odborných škôl bez vekového určenia.

Školské kolo olympiády z nemeckého jazyka pozostávalo z troch častí:

1. čítanie s porozumením, 2. test s doplňovaním, zameraný na lexikálno-gramatické úlohy, 3. počúvanie s porozumením.

      Žiaci v prvej časti riešili úlohy zamerané na porozumenie čítaného nemeckého textu. V tejto časti úlohy museli žiaci rozhodnúť či sa určené výpovede v texte nachádzali alebo nie. Najvyšší počet bodov, ktorý mohli súťažiaci získať bol 10. V druhej časti mali nemčinári k dispozícii text s vynechanými slovami, ktoré bolo potrebné doplniť podľa svojich znalostí. V tejto časti mohli súťažiaci získať maximálne 30 bodov. V poslednej tretej časti si vypočuli originálny nemecký text – päť výpovedí mladých ľudí. Po jeho vypočutí plnili súťažiaci úlohy, týkajúce sa obsahu textu. Najvyšší počet bodov, ktorí mohli dosiahnuť bol 5.

Výsledky jednotlivých súťažiacich:


Čítanie

Test

Počúvanie

Spolu

Lenka Lörincová

4

16

1

21

Martin Kredatus

3

6

3

12

Marek Lizák

4

7

2

13

Branislav Záleta

5

8

2

15

Timotej Tiburák

6

8

3

17

Tomáš Kupec

5

4

3

12

Tomáš Tormaši

5

6

2

13

Tadeáš Guza

4

9

2

15

Šimon Silla

2

11

2

15

Martin Kočík

6

2

3

11

Son Tran

3

6

2

7

František Gerega

3

5

1

9

Všetci súťažiaci preukázali dobré vedomosti z nemeckého jazyka.

Vyhodnotenie:

1. miesto: Lenka Lörincová III.H, 2. miesto: Timotej Tiburák II.D, 3. miesto: Branislav Záleta III.D, Tadeáš Guza II.G, Šimon Silla II.G

Olympiádu pripravila PaedDr. Ivona Némethová

 

Pozrite si fotogalériu z ONJ:


ĎALŠÍ PARTNERI A SPONZORI