• Mapa stránok
  • E-mail kontakt

SOŠA Košice

Olympiáda NJ

Olympiáda z nemeckého jazyka v školskom roku 2013/2014.


       V školskom roku 2013/2014 sa konalo školské kolo olympiády z nemeckého jazyka  3.  decembra 2013 v čase od 9:00 hod. do 11:40 hod. v odbornej učebni nemeckého jazyka. Olympiády sa zúčastnili žiaci školy, ktorí sa učia nemecký jazyk. Súťažilo sa v kategórii 2D, ktorú tvoria žiaci Stredných odborných škôl bez vekového určenia. Školské kolo olympiády z nemeckého jazyka pozostávalo zo štyroch častí zameraných na čítanie a počúvanie s porozumením a na lexikálne a gramatické testy. Žiaci si vypočuli originálne nemecké texty, ku ktorým riešili úlohy podľa zadania, týkajúce sa porozumeniu obsahu počutého textu. V druhej časti mali nemčinári k dispozícii 2 texty s vynechanými slovami, ktoré bolo potrebné doplniť podľa svojich znalostí. Posledná tretia časť bola zameraná na čítanie s porozumením. V poslednej časti bolo potrebné zaradiť k inzerátom správne nadpisy.  Súťažiaci mohli získať za všetky úlohy maximálne 44 bodov.

Výsledky jednotlivých súťažiacich:

Meno

Trieda

Počet bodov

Umiestnenie

Michal Urban

III.E

41

1.

Roland Oros

I.G

41

1.

Peter Fejerčák

II.AN

36

2.

Marek Sičak

II.AN

33

3.

Slavomír Hiľovský

II.AN

30

4.

Šimon Silla

I.G

25

5.

František Gerega

II.D

23

6.

Michal Mészáros

III.E

23

6.

Branislav Záleta

II.D

19

7.

Gabriel Mazák

II.AN

17

8.

Matej Majkuth

I.C

14

9.

Všetci súťažiaci preukázali veľmi dobré vedomosti z nemeckého jazyka.

Vyhodnotenie:

1. miesto: Michal Urban (III.E) a Roland Oros  (I.G), 2. miesto: Peter Fejerčák (II.AN), 3. miesto: Marek Sičak (II.AN)  .

Olympiádu pripravila a previedla PaedDr. Ivona Némethová


ĎALŠÍ PARTNERI A SPONZORI