• Mapa stránok
  • E-mail kontakt

SOŠA Košice

Olympiáda NJ

Olympiáda z nemeckého jazyka v školskom roku 2012/2013.


Dňa 3.12.2012 sa uskutočnilo školské kolo olympiády z nemeckého jazyka. Olympiádu organizovala PaedDr. Ivona Némethová.

Olympiády sa zúčastnili žiaci školy, ktorí sa učia nemecký jazyk. Súťažilo sa v kategórii 2D, ktorú tvoria žiaci Stredných odborných škôl bez vekového určenia. Školské kolo olympiády z nemeckého jazyka pozostávalo z troch častí: 1. počúvanie s porozumením, 2. test s doplňovaním, 3. čítanie s porozumením. 

Žiaci si v prvej časti vypočuli originálne nemecké texty, ku ktorým riešili úlohy podľa zadania, týkajúce sa porozumeniu obsahu počutého textu. Najvyšší počet bodov, ktorí mohli dosiahnuť bol 4. V druhej časti mali nemčinári k dispozícii text s vynechanými slovami, ktoré bolo potrebné doplniť podľa svojich znalostí. V tejto časti mohli súťažiaci získať maximálne 6 bodov. Posledná tretia časť bola zameraná na čítanie s porozumením. V tejto časti bolo potrebné zaradiť k inzerátom správne nadpisy.  Súťažiaci mohli získať maximálne 5 bodov.

Výsledky jednotlivých súťažiacich:

Meno

Gramatika

Čítanie

s porozumením

Počúvanie

s porozumením

Spolu

Michal Mészáros –I I.E

2

1

2

5

Dávid Muránsky – II.E

2

2

3

7

Juraj Višňovský – IV.H

4

4

1

9

Lukáš Koval – III.E

2

4

1

7

Kevin Gedeon – IV.E

5

4

1

10

Tomáš Schürger – I.AN

2

4

4

10

Martin Kredatus  - I.D

3

2

2

7

František Gerega – I.D

3

2

2

7

Branislav Záleta – I.D

2

2

2

6

Všetci súťažiaci preukázali veľmi dobré vedomosti z nemeckého jazyka.

Vyhodnotenie:

  1. miesto: Kevin Gedeon (IV.E) a Tomáš Schürger  (I.AN), 2. miesto: Juraj Višňovský (IV.H), 3. miesto: Martin Kredatus (I.D), František Gerega (I.D), Dávid Muránsky (II.E), Lukáš Koval (IV.E)

Fotogaléria z akcie:


ĎALŠÍ PARTNERI A SPONZORI