• Mapa stránok
  • E-mail kontakt

SOŠA Košice

Olympiáda NJ

Olympiáda z nemeckého jazyka v šk. roku 2005/2006


Olympiáda z nemeckého jazyka

Dňa 12. decembra 2005 sa uskutočnilo na SOUD školské kolo Olympiády z nemeckého jazyka. Olympiády sa zúčastnili najlepší žiaci učebných, študijných odborov ako aj žiaci nadstavbového maturitného štúdia. Súťažilo sa v kategórii 2.D, ktorú tvorili žiaci všetkých ročníkov nášho SOUD bez vekového určenia. Súťaž pozostávala z 2 častí: ústnej a písomnej.

Písomná časť:

  • posluch s porozumením – žiakom bol prečítaný originálny nemecký text. Po jeho druhom vypočutí plnili súťažiaci úlohy týkajúce sa obsahu textu. Maximálny počet bodov, ktorý mohli súťažiaci dosiahnuť v tejto časti bol 4 body.
  • čítanie s porozumením - žiaci mali k dispozícii nemecký text s témou ochrany životného prostredia, ktorému bolo potrebné správne priradiť výroky, s určením riadkov, v ktorých sa vyskytovali. Maximálny možný počet bodov bol 10.
  • test - olympiáda obsahovala aj test s gramatickými, lexikálnymi otázkami a otázkami zameranými na krajinovedné poznatky. Každý súťažiaci mohol dosiahnuť najvyšší počet bodov 15.

Ústna časť pozostávala z konverzácie na vylosovanú tému voľný čas z opisu situácie na obrázku. Za každú z týchto dvoch úloh mohli súťažiaci získať 5 bodov. Súťažiaci preukázali veľmi dobré vedomosti z nemeckého jazyka.

Vyhodnotenie:

1. miesto Peter Hodoši 2.AN

Peter Staňo 2.CN
2. miesto Peter Bodis
3.F

Ďalšími zúčastnenými, ktorým patrí tiež pochvala sú:

  • Pavol Fuchs – 1.G
  • Peter Mačura – 3.F
  • Martin Krešák – 3.H
  • Dušan Zánický – 3.F

Olympiádu pripravila: PaedDr. Ivona Némethová.

Pre našich žiakov je pripravené aj stránka s tématikou nemeckého jazyka www.nemcina.xf.czĎALŠÍ PARTNERI A SPONZORI