• Mapa stránok
  • E-mail kontakt

SOŠA Košice

Olympiáda NJ

Olympiáda z nemeckého jazyka v šk. roku 2006/2007


Olympiáda z nemeckého jazyka

 

  • Dňa 5. decembra 2006 sa uskutočnilo na SOUD školské kolo Olympiády z nemeckého jazyka. Olympiáda trvala od 8.00 do 10:30 hod. Olympiády sa zúčastnili najlepší žiaci 1., 2., 3. a 4. ročníka ako aj žiaci nadstavbového maturitného štúdia.
  • Súťažilo sa v jednej kategórii, ktorú tvorili žiaci všetkých ročníkov nášho SOUD bez vekového určenia.
  • Súťaž pozostávala z 2 častí: ústnej a písomnej.

Písomná časť:

  • počúvanie s porozumením – žiaci si vypočuli originálny nemecký text. Po jeho druhom vypočutí plnili súťažiaci úlohy týkajúce sa obsahu textu. Maximálny počet bodov, ktorý mohli súťažiaci dosiahnuť v tejto časti bol 8 bodov.
  • Čítanie s porozumením - žiaci mali k dispozícii nemecký text, na základe ktorého bolo potrebné stanoviť, správnosť niektorých tvrdení – to jest, nachádzali sa v danom texte, alebo nie. Maximálny počet bodov bol 9.
  • Test - olympiáda obsahovala aj test s gramatickými, lexikálnymi otázkami a otázkami zameranými na krajinovedné poznatky. Každý súťažiaci mohol dosiahnuť najvyšší počet bodov 10.

Ústna časť:

  • pozostávala z konverzácie na tému cestovanie a z opisu situácie na vylosovanom obrázku. Za každú z týchto dvoch úloh mohli súťažiaci získať po 5 bodov.

Súťažiaci preukázali veľmi dobré vedomosti z nemeckého jazyka.

Vyhodnotenie prvej kategória:

1. miesto Peter Hodoši 2.AN
2. miesto Boris Boča 4.E
3. miesto Monika Juhászová 1.G
  Ľubica Pavličková 1.G

  • Do okresného kola postupuje Peter Hodoši /kategória - žiaci SOŠ, SOU bez vekového určenia/.
  • Olympiádu pripravila PaedDr. Ivona Némethová a uskutočnila sa za pomoci Mgr.Jaromíry Tóthovej.ĎALŠÍ PARTNERI A SPONZORI