• Mapa stránok
  • E-mail kontakt

SOŠA Košice

Olympiáda NJ

Olympiáda z nemeckého jazyka - školské kolo 2008


Olympiáda z nemeckého jazyka

Dňa 3. decembra 2008 sa uskutočnilo na SOŠ školské kolo Olympiády z nemeckého jazyka. Olympiáda trvala od 10:00 do 12:00 hod. Zúčastnili sa jej najlepší žiaci 1., 2., 3. a 4. ročníka. Súťažilo sa v jednej kategórii, ktorú tvorili žiaci všetkých ročníkov našej SOŠ bez vekového určenia. Súťaž pozostávala z 2 častí: ústnej a písomnej.

 

Písomná časť:

  • počúvanie s porozumením – žiaci si vypočuli originálny nemecký text. Po jeho druhom vypočutí plnili súťažiaci úlohy týkajúce sa obsahu textu.

  • čítanie s porozumením - žiaci mali k dispozícii nemecký text, na základe ktorého bolo potrebné stanoviť, správnosť prípadne nesprávnosť niektorých tvrdení.

  • test - olympiáda obsahovala aj test s gramatickými, lexikálnymi otázkami.

Ústna časť:

  • pozostávala z opisu situácie na vybranom obrázku a z konverzácie na bežné tému. Súťažiaci preukázali veľmi dobré vedomosti z nemeckého jazyka.

Súťaže sa zúčastnili:

 

Meno
Trieda
Meno Trieda
Martin Dudra 2.G Tomáš Packo 1.E
Ján Petrik 2.G Denis Ovšonka 1.E
Dominik Stankov 1.E Pavol Fuchs 4.G
Miroslav Grega 2.F Ondrej Petraško 4.E
Miroslav Beluško 3.F Marek Zahoranský 4.E


 Vyhodnotenie:

1. miesto Marek Zahoranský 4.E
2. miesto Pavol Fuchs 4.G
3. miesto Martin Dudra 2.G

 

Do okresného kola postupuje Marek Zahoranský /kategória - žiaci SOŠ bez vekového určenia/. Olympiádu pripravili: PaedDr. Ivona Némethová a Mgr. Jaromíra Tóthová.

 ĎALŠÍ PARTNERI A SPONZORI