• Mapa stránok
  • E-mail kontakt

SOŠA Košice

Olympiáda AJ

Olympiáda z anglického jazyka v školskom roku 2017/2018 .


 Olympiáda z anglického jazyka 2017/2018 - školské kolo

V školskom roku 2017/2018 sa konalo školské kolo olympiády z anglického jazyka 21.  novembra 2017  v odbornej učebni anglického jazyka. Olympiády sa zúčastnili deviati žiaci školy, ktorí sa učia anglický jazyk - Jakub Lampert II.F, Dominik Kalinay II.E, Aneta Griegerová II.F, Andriy Bodnár II.AN, Marek Bálint II.B, Alex Badžo I.E, Patrik Tóth III.G, Tomáš Dzureň III.F. a Dávid Pusztai III.G.

Súťažilo sa v kategórii 2D, ktorú tvoria žiaci stredných odborných škôl bez vekového určenia. Školské kolo olympiády z anglického jazyka pozostávalo z piatich častí: 1. počúvanie s porozumením, 2. čítanie s porozumením, 3. gramaticko-lexikálny test s doplňovaním, 4. rozhovor na tému, 5. práca s obrázkom.

Vyhodnotenie: 1. miesto - Tomáš Dzureň III.F,; 2. miesto – Patrik Tóth III.G; 3. miesto – andrea Griegerová II.F

Do okresného kola postupuje podľa pravidiel žiak umiestnený na 1. mieste: Tomáš Dzureň III.F.

Koordinátorom školského kola bola Mgr. Gabriela Eperješiová. Úlohy vytvorili všetci vyučujúci predmetu anglický jazyk.

Názov aktivity

Dátum

Miesto

Organizátor

Zúčastnení

Prínos resp. záujem žiakov

Olympiáda z anglického jazyka

21.11.2017

SOŠ automobilová

Košice

Ministerstvo školstva, vedy a výskumu a športu SR

IUVENTA-Slovenský inštitút mládeže

9 žiaci školy

Jakub Lampert II.F

Dominik Kalinay II.E

Aneta Griegerová II.F

Andriy Bodnár II.AN

Marek Bálint II.B

Alex Badžo I.E

Patrik Tóth III.G

Tomáš Dzureň III.F-I. miesto

Dávid Pusztai III.G

Podpora talentovaných žiakov SOŠA Košice

1. Žiak postupuje do okresného kola

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozrite si fotogalériu zo súťaže:

RNDr.M.Balažka


ĎALŠÍ PARTNERI A SPONZORI